OBS: Du er nu offline

Lyt med:  Få overblik over forhandlingerne om de nye overenskomster

Statens forhandlinger om nye aftaler om løn- og arbejdsvilkår er ved at være på plads. Men hvad med regionerne? Og ansatte i landets kommuner? Og så ser vi på den "lille" byggeoverenskomst, hvor der er lavet en aftale.