OBS: Du er nu offline

Gazeta Związkowa

BJMF wydaje gazetę związkową zatytułowaną “Fagligt Fokus”. Magazyn jest publikowany raz na pół roku i porusza tematy pracy i praw pracowniczych.

Gazeta jest redagowana przez Lotte Ott. Kontakt: lotte.ott@3f.dk

Kluby związkowe i aktywni członkowie też mają swój wkład w tworzenie gazety. Niestety, obecnie gazeta jest dostępna jedynie w języku duńskim. Mamy nadzieję, że kiedyś uda nam się wydawać ją również w innych językach, ale to wymaga zaangażowania członków związku do pomocy w tłumaczeniach. 

Link do internetowego wydania gazety znajdziecie