OBS: Du er nu offline

Prawodawstwo dotyczące środowiska pracy

Prawodawstwo dotyczące środowiska pracy to zbiór ustaw dotyczących środowiska pracy, które muszą być przestrzegane przez firmy i obecne na placu budowy. Celem tego zbioru ustaw jest zapewnienie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy we wszystkich firmach i na wszystkich placach budowy.

Przepisy dotyczące środowiska pracy na placach budowy są określone w Ustawie o Środowisku Pracy. Duński Urząd ds. Środowiska Pracy współpracuje z partnerami na rynku pracy - w tym związkami zawodowymi - w obszarze działań dotyczących środowiska pracy.

Każdy pracownik ma prawo i zarazem obowiązek odmowy kontynuowania pracy w przypadku lekceważenia zasad bezpieczeństwa przez pracodawcę, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Pracodawca jest odpowiedzialny za to aby praca odbywała się w zdrowych i bezpiecznych warunkach pracy.

Statystyki z 2011 roku pokazują, że jedna trzecia zgłoszonych wypadków nastąpiła w wyniku upadku lub niespodziewanej awarii. Jedna czwarta wypadków nastąpiła z powodu ostrego przeciążenia organizmu. W 14 procentach przypadków ofiara doznała obrażeń w wyniku uderzenia przedmiotem. Liczba zgłoszonych wypadków obywateli innych państw jest zazwyczaj wyższa niż Duńczyków. Aby uniknąć poważnych wypadków, ważne jest, aby wszyscy pracownicy, bez względu na pochodzenie, zwracali uwagę na niedociągnięcia dotyczące bezpieczeństwa na placach budowy. Nie wahaj się poinformować, o braku rusztowań, balustrad lub ogrodzeń.

Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy w sektorze budowlanym.

Instrukcja zawiera wytyczne dotyczące dobrych praktyk w zakresie środowiska pracy oraz zasady przestrzegania przepisów Ustawy o Środowisku Pracy w przedsiębiorstwach i na placach budowy: