OBS: Du er nu offline

Wyżywienie i zakwaterowanie oraz podwójne gospodarstwo domowe

Jeśli masz tymczasowe miejsce pracy bardzo daleko od domu, możesz otrzymać odliczenie za wyżywienie i zakwaterowanie lub za podwójne gospodarstwo domowe. Odległość musi być tak duża, że nie można spędzić nocy w domu i codziennie podróżować tam i z powrotem.

Możesz otrzymać maksymalne odliczenie w wysokości 29 600 DKK w 2022 r. (29 300 DKK w 2021 r.).

Wyżywienie i zakwaterowanie zgodnie z zasadami podróży

Możesz uzyskać odliczenie za rzeczywiste wydatki lub skorzystać ze standardowych stawek.


Warunki odliczeń za wyżywienie i nocleg

 • Musisz mieć tymczasowe miejsce pracy
 • Odległość między tymczasowym miejscem pracy a zwykłym miejscem zamieszkania musi być tak duża, aby nie można było przenocować w miejscu zamieszkania i codziennie podróżować tam i z powrotem.
 • Odliczenie jest podawane za dzień i musi być liczone od faktycznego czasu wyjazdu. Dni podróży między domem a pracą można odliczyć w wysokości 1/24 stawki diety za każdą rozpoczętą godzinę.

Odliczenie za wyżywienie i zakwaterowanie nie przysługuje, jeżeli:

 • Twój pracodawca płaci wolną od podatku dietę podróżną lub pokrywa Twoje wydatki na wyżywienie i zakwaterowanie.
 • Dostajesz odliczenie za podwójne gospodarstwo domowe.
   Za dobę
 Jak długo?
 Wyżywienie

2022: 539 kr.

2021: 532 kr.
Do 12 miesięcy.
Po roku możesz otrzymać odliczenie tylko
z udokumentowanymi wydatkami na wyżywienie.
 Zakwaterowanie

2022: 231 kr.

2021: 228 kr.
Dopóki miejsce pracy jest tymczasowe.


Przykład dla roku 2021

Rozpoczynasz podróż w poniedziałek o 08:00 i kończysz w środę o 15:00.

Odliczenie zakwaterowania: 2 dni po 228 DKK (poniedziałek i wtorek)
456 kr. 
Odliczenie wyżywienia: 2 dni po 532 DKK
(poniedziałek i wtorek) 
 + 1.064 kr.
Odliczenie wyżywienia: 7/24 z 532 DKK
(środa od 8-15)
 + 155 kr.
Całkowite odliczenie   = 1.675 kr.

Wpisz swoje wydatki w zestawieniu rocznym w pole 53, oraz we wstępnym rozliczeniu rocznym w pole 429.

Podwójne gospodarstwo domowe

Bez dokumentacji można odliczyć 400 DKK za tydzień. Jeśli chcesz większego odliczenia, musisz być w stanie udokumentować swoje wydatki.

Wpisz swoje wydatki w zestawieniu rocznym w pole 53, oraz we wstępnym rozliczeniu rocznym w pole 429.

Warunki odliczenia w przypadku podwójnego gospodarstwa domowego

 • Musisz utrzymywać podwójne gospodarstwo domowe ze względu na swoją pracę
 • Twoja praca musi mieć charakter tymczasowy (ograniczony w czasie)
 • Musisz być w związku małżeńskim, konkubinacie samotnie wychowywać dziecko
 • Odległość między domami musi być tak duża, że codzienne podróżowanie tam i z powrotem nie będzie rozsądne
 • Możesz otrzymać odliczenie maksymalnie przez dwa lata.

Nie możesz otrzymać odliczenia, jeśli:

 • Twój pracodawca płaci wolną od podatku dietę podróżną lub pokrywa Twoje wydatki na wyżywienie i zakwaterowanie.
 • otrzymujesz odliczenie za wyżywienie i zakwaterowanie.

Źródło: Skat.dk: Kost og logi og dobbelt husførelse