OBS: Du er nu offline

Jeśli jesteś zakwaterowany poza domem

Jeśli twoja praca, wymaga od Ciebie zakwaterowanie na poza miejscem zamieszkania, na przykład w obozie / hotelu / przyczepie kempingowej i nie mieszkasz z tego powodu we własnym domu, przysługuje Ci rekompensata.

Podatek
Twój pracodawca może wypłacać Ci dietę i pokrywać koszty zakwaterowania, ma wówczas prawo do odliczenia sobie tych kosztów od podatku. Pracodawca może również zdecydować się zamiast tego, na wypłacenie Ci bezpośrednio nieopodatkowanego dodatku na wyżywienie, zamieszkanie i pokrycie drobnych potrzeb w czasie wyjazdu związanego z pracą. Jeśli pracodawca nie wypłaca Ci diety, nie pokrywa kosztów zakwaterowania ani nie gwarantuje Ci wolnego od podatku dodatku na wyżywienie, zakwaterowanie i drobne artykuły pierwszej potrzeby, wówczas możesz odliczyć poniesione przez siebie koszta od podatku i otrzymać ich zwrot w rozliczeniu.

Stawki rządowe w 2019 r za:

Stawka za dzień:

Zakwaterowanie

219 kr

Dieta i drobne potrzeby

509 kr

Aby mieć prawo do skorzystania ze stawek wolnych od podatku, Twój wyjazd służbowy musi spełniać następujące wymagania:

Wyjazd w tymczasowe miejsce pracy, musi sprawiać, że przebywasz poza swoim normalnym miejscem zamieszkania i nie nocujesz we własnym domu.

Ponadto wyróżnia się dwa czynniki, na podstawie których określa się, czy pracownik jest w podróży służbowej:

1) Odległość i 2) Rodzaj pracy.

1) Odległość ocenia się na podstawie tego, czy pracownik, może dojechać z tymczasowego miejsca pracy, na przykład samochodem, autobusem lub pociągiem, do swojego miejsca zamieszkania, w czasie, który umożliwi mu nocowanie w domu.

2) Rodzaj pracy. SKAT sprawdza przede wszystkim, czy praca jest faktycznie pracą tymczasową. Im krótszy czas trwania wyjazdu, tym bardziej prawdopodobne, że SKAT uzna pracę za tymczasową. Prace budowlane są zazwyczaj postrzegane jako tymczasowe.

Przeczytaj więcej w języku duńskim tutaj: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2242214

Układ zbiorowy

Ponadto układ zbiorowy zawiera wymagania wobec pracodawcy, na wypadek oddelegowania pracowników poza ich miejsce zamieszkania. Skontaktuj się ze swoim związkiem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.