OBS: Du er nu offline

Kto reguluje płacę i pracę w Danii?

Duński model rynku pracy 

Tradycje duńskiego systemu układów zbiorowych sięgają ponad 100 lat. Od tamtej pory Duński Model Rynku Pracy opiera się na podziale pracy między rządem / parlamentem a związkami zawodowymi i stowarzyszeniami pracodawców.

Duński model rynku pracy jest wyjątkowy, ponieważ związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców mają ogromny wpływ na politykę zatrudnienia, płace i warunki pracy. Nowe ustawy dotyczące warunków na rynku pracy są również przesyłane do konsultacji stronom, zanim rząd / parlament je przyjmie.

Duński model rynku pracy opiera się na układach zbiorowych, a nie na przepisach. Rząd / parlament interweniuje jak najmniej w relacje na rynku pracy, tak długo jak długo strony rynku pracy są w stanie samodzielnie rozwiązywać problemy w odpowiedzialny sposób.

Zwykli pracownicy w sojuszu ze swoim związkiem zawodowym mogą faktycznie realizować swoje życzenia i oczekiwania w miejscu pracy. Solidaryzując się, mogą walczyć o poprawę swoich warunków pracy oraz relacji z pracodawcami. Duński model rynku pracy opiera się na wzajemnym szacunku między stronami konfliktu i gotowości do rozwiązywania sporów poprzez kompromis.

Układy zbiorowe

Układy zbiorowe są to dobrowolne porozumienia między pracodawcami i pracownikami. Obie strony rynku pracy zgadzają się co do zasad rynku pracy stosowanych do regulacji płac, warunków pracy i innych praw w miejscu pracy.

Co drugi lub trzeci rok związki zawodowe i organizacje pracodawców ponownie negocjują układy zbiorowe. Po zakończeniu negocjacji wszyscy członkowie związku muszą głosować za lub przeciw nowemu układowi. W tym sensie do członków należy decyzja czy układ jest wystarczająco dobry. Jeśli większość głosuje przeciw nowemu układowi, wszyscy robotnicy strajkują.

Układ zbiorowy jest dla Ciebie ważny!

Jeśli w twoim miejscu pracy nie ma układu zbiorowego - nie ma przepisów krajowych ani prawa dotyczącego minimalnego wynagrodzenia, emerytury, wynagrodzenia za czas urlopu, godzin pracy, nadgodzin, wypowiedzenia, praw do zwolnienia chorobowego, praw do urlopu itp.

W Danii uważamy, że układy zbiorowe są skuteczniejsze, ponieważ związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców mogą szybciej i lepiej dostosować warunki układów zbiorowych do każdego sektora i pojedynczego przedsiębiorstwa niż rząd / parlament. Strony są również bardziej skłonne zaakceptować warunki, które ustaliły. Uważamy również, że pracownicy lepiej negocjują warunki wynagrodzeń i pracy z szefami zbiorowo niż indywidualnie.

Związki zawodowe odgrywają kluczową rolę na duńskim rynku pracy, ponieważ reprezentują interesy pracowników na rynku pracy w zakresie tworzenia i odnawiania układów zbiorowych z pracodawcą. Jednak dla skutecznego funkcjonowania duńskiego systemu układów zbiorowych jest oczywiście ważne, aby istniał wysoki poziom organizacji.

Około 80% duńskich pracowników jest członkami związków zawodowych. Ważne jest, aby pamiętać, że im więcej członków ma związek, tym lepsze warunki pracy mogą osiągnąć jego członkowie.

Pamiętaj, że zawsze możesz skontaktować się ze związkiem i zapytać, czy firma ma układ zbiorowy. W twoim miejscu pracy nie ma układu zbiorowego? Skontaktuj się ze związkami - mogą pomóc ci to wynegocjować.

Wspieraj duński model rynku pracy aby zabezpieczyć własne warunki!

Im więcej osób decyduje się pozostać poza, tym więcej praw tracisz i tym większe jest ryzyko bardziej kontrolowanych regulacji z wyższym poziomem prawodawstwa, jak jest to powszechne w wielu innych krajach. Oznacza to, że pracownicy stracą rzeczywisty wpływ polityczny i możliwość wpływania na pracodawców i poprawy warunków pracy, a także uzyskania wyższej pensji lub zabezpieczenia pracy w przyszłości.

Duński model rynku pracy dowodzi, że pracownicy są silni tak długo jak długo pozostają członkami związków zawodowych. Nie muszą obawiać się wyzysku, złego traktowania, zwolnienia bez powodu itp. Związek zawodowy bez Ciebie jest jak drużyna piłkarska bez obrońców. Staje się słabszy wobec organizacji pracodawców, więc coraz trudniej negocjować dobre warunki. Dotyczy to również Ciebie. Pamiętaj - jeśli pracujesz bez układu zbiorowej, zostaniesz wymieniony, gdy tylko pojawi się inny pracownik, który zgodzi się pracować dłużej za niższą stawkę.

Czytaj więcej: https://www.3f.dk/polski