OBS: Du er nu offline

Zmienny tygodniowy czas pracy

Normalny czas pracy w układzie zbiorowym wynosi 37 godzin tygodniowo. Jeśli pracujesz więcej, musisz mieć wynagrodzenie za nadgodziny.

Ale zgodnie z układem zbiorowym pracodawcy i pracownicy mogą zawrzeć porozumienie, że pracują do 60 godzin tygodniowo, jeśli wszystkie godziny powyżej 37 zostaną odebrane w wolnym w uzgodnionym terminie.

Średni czas pracy MUSI wynosić dokładnie 37 godzin tygodniowo.

Umowa musi mieć formę pisemną i MUSI być podpisana przez obie strony.

Umowa musi dokładnie określać, kiedy ma się pracować, a kiedy odbierać w wolnym i musi być na czas określony do maksymalnie 12 miesięcy.

Umowa musi zostać zawarta z wyprzedzeniem, tzn. PRZED rozpoczęciem zmiennego czasu pracy.

Umowa jest wiążąca i dlatego bardzo ważne jest, aby otrzymać kopię (zdjęcie) umowy.

Jeśli firma w okresie obowiązywania zmieni umowę, na przykład zadzwoni do domu w czasie wolnym od pracy i wezwie Cię do pracy lub odeśle Cię do domu przed umówionym terminem, wówczas możesz uznać umowę za rozwiązaną i przysługuje ci wynagrodzenie za nadgodziny za cały okres.

Zawsze skontaktuj się ze swoim związkiem, jeśli pracujesz w ten sposób.

(Uklad zbiorowy pracy dla sektora budowlano-montazowegi § 10 Zmienny tygodniowy wymiar czasu pracy)