OBS: Du er nu offline

Twoje prawa na duńskim placu budowy

Pracownicy na duńskim rynku pracy mają szereg praw, które są określone w układach zbiorowych dla każdej branży. Jeżeli pracujesz w firmie, która ma układ zbiorowy, to masz takie same prawa jak Twoi duńscy koledzy z pracy.

W skrócie o układach zbiorowych W Danii to nie rząd, ale partnerzy rynku pracy, czyli pracownicy oraz pracodawcy określają przepisy regulujące rynek pracy. Przepisy są opisane w układzie zbiorowym, który jest zbiorową umową zawartą miedzy Twoim związkiem zawodowym oraz organizacją Twojego pracodawcy/Twoją firmą. W Danii nie ma ustawy o minimalnej płacy krajowej. Dlatego należy zawsze upewnić się, w jakiej firmie jesteś zatrudniony i czy Twój pracodawca ma układ zbiorowy.

Umowa o pracę

Podczas pracy na duńskim rynku pracy, musisz mieć umowę o pracę, która musi zawierać:

  • Imię oraz nazwisko
  • Adres
  • Numery telefonów
  • Numery CPR/CVR
  • Data rozpoczęcia pracy
  • Forma wynagrodzenia – stawka godzinowa lub stawka akordowa
  • Informacje o układach zbiorowych
  • Umowa o pracę musi być podpisana w dwóch egzemplarzach przez Ciebie i Twojego pracodawcę.

Płaca minimalna

Twoje wynagrodzenie jest uzgadnianie pomiędzy Tobą i Twoim pracodawcą na podstawie układu zbiorowego. Minimalna stawka wynagrodzenia zależy od Twojej branży. Pamiętaj, że płaca minimalna to wyłącznie podstawa do negocjacji. Stawki obowiązujące od marca 2019 do lutego 2020 są przedstawione w boksie poniżej. Wraz ze średnią stawką, która odzwierciedla płacę minimalną + rezultat lokalnych negocjacji


Branża

Minimalne stawki godzinowe brutto od
marca 2019

Średnia stawka
godzinowa brutto za
3. kwartał 2018

Betoniarz/ Zbrojarz

126,15 kr. / 16,91 €

186,80 kr. / 25,03 €

Instalator

129,60 kr. / 17,37 €

206,37 kr. / 27,66 €

Murarz

148,85 kr. / 19,95 €

194,06 kr. / 26,01 €

Stolarz/Cieśla

125,90 kr. / 16,87 €

187,16 kr. / 25,12 €

Malarz

127,85 kr. / 17,13 €

172,10 kr. / 23,06 €

Elektryk

131,20 kr. / 17,58 €

200,06 kr. / 26,81 €

Hydraulik

129,60 kr. / 17,37 €

206,87 kr. / 27,72 €


Odcinki wypłat

Każdy pracownik, który pracuje w firmie, gdzie obowiązuje układ zbiorowy, musi otrzymać odcinek wypłaty przy każdym wynagrodzeniu. Najważniejsze informacje, które musi zawierać odcinek wypłaty, są następujące: stawka godzinowa, ilość godzin pracy, nadgodziny, wynagrodzenie za czas choroby, wynagrodzenie urlopowe, składki emerytalne oraz odszkodowanie w związku z utratą zysków z tytułu dnia ustawowo wolnego od pracy (SH). Jeżeli odcinek wypłaty zawiera informacje o zaliczkach, należy sprawdzić, czy jest ona taka sama jak kwota faktycznie wypłacona w gotówce.

Godziny pracy

Godziny pracy na ogół wynoszą 37 godzin tygodniowo i muszą mieścić się w godzinach od 06.00 do godziny 18.00 od poniedziałku do piątku. Inne godziny pracy muszą być uzgadniane na piśmie pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Dobrze pamiętać o codziennym zapisywaniu przepracowanych godzin. Należy zapisywać je w kalendarzu lub zrobić kopię listy z tygodnia pracy, którą oddajesz dla pracodawcy.

Nadgodziny oraz praca w weekendy

Jeśli pracujesz więcej niż 37 godzin tygodniowo lub w weekendy, zazwyczaj należy Ci się dodatkowe wynagrodzenie. Płaca za trzy pierwsze nadgodziny zazwyczaj wynosi +50% a +100% za resztę nadgodzin. Pamiętaj, że należy Ci się wynagrodzenie za WSZYSTKIE Twoje wypracowane godziny. Jeżeli obejmują Cię umowy o czasie pracy większym niż 37 godzin tygodniowo, polecamy, żeby związek zawodowy przejrzał niniejszy dokument.

Emerytura

Jeśli firma, w której pracujesz, jest zrzeszona w organizacji pracodawców lub przystąpiła do układu zbiorowego, oznacza to, że firma jest objęta funduszem emerytalnym, na który. Twój pracodawca musi płacić

Składka emerytalna wynosi 12% Twojego całkowitego miesięcznego wynagrodzenia brutto, z czego 4% pokrywasz z własnych środków, a resztę pokrywa Twój pracodawca.

Wiele funduszy emerytalnych oferuje opiekę zdrowotną. To oznacza, że może Cię obejmują darmowe usługi masażysty, fizjoterapeuty itp. Ponadto także wiele innych ubezpieczeń podlega pod Twój fundusz emerytalny –np. w przypadku śmierci lub chorobykrytycznej. Zapytaj się swojego związku zawodowego o reguły dot. Twojej firmy.

Urlop

Zgodnie z duńskimi przepisami masz prawo do świadczenia urlopowego (tzw. feriepenge) podczas urlopu. Wynagrodzenie za czas urlopu jest obliczane na podstawie Twojego wynagrodzenia za poprzedni rok i wynosi 12,5% Twojego wynagrodzenia. Wynagrodzenie

za czas urlopu jest obliczane od 1 stycznia do 31 grudnia i jest wypłacane od 1 maja do 30 kwietnia następnego roku.

Związek Zawodowy oraz A-kasa

Zapisz się do związku zawodowego, który jest Twoim przedstawicielem oraz doradcą na rynku pracy. Związki zawodowe w BAT negocjują Twoje układy zbiorowe i Ci pomagają, jak masz pytania dot. wynagrodzenia i warunków pracy, gdy wydarzy się wypadek w pracy lub w przypadku wystąpienia problemów w miejscu pracy. Większość Duńczyków należy do funduszu na rzecz bezrobotnych (a-kasa), który Ci zapewnia dochód w okresie bezrobocia.

https://www.3f.dk/polski