OBS: Du er nu offline

Zarząd BJMF zaleca NIE w gLosowaniu o przyjęcie umów zbiorowych w 2020r

Wiekszość członków zarządu BJMF zaleca głosowanie na nie dla przyjęcia umów zbiorowych OK20

Pod hasłem ``razem o OK20`` wspieraliśmy naszych negocjatorów pomimo różnic branżowych, w których jesteśmy zatrudnieni, aby uzyskać jak najlepsze dla nas rezultaty. Niestety nie wyszlo to tak jak chcielismy i dostliśmy znacznie mniej niż oczekiwaliśmy.

Zalecamy głosowanie na nie z następujących powodów:

  1. Żądaliśmy realnego podwyższenia płac minimalnych, aby zmniejszyć różnice płacowe między duńskimi i zagranicznymi kolegami. Nowe umowy zbiorowe wcale ich nie zmniejszają.
  2. Chcieliśmy sami negocjowac nasze umowy zbiorowe bez zalezności od umów w przemyśle, ponieważ każda branża teoretycznie sama negocjuje swoje umowy, ale w rzeczywistości sa one mocno zależne od umów przemysłowych, czyli od DI (Dansk Industri).
  3. Wiele zwiazków branżowych stało ramie w ramie w trakcie negocjacji i rownież wiele z nich nie otrzymao realnej możliwosci negocjacji. Nasza wiarygodność, siła i wewnętrzna solidarność jest w tym kontekście zagrożona.
  4. OK negocjacje odbywały się w trakcie trwania pandemi coronavirus, która dała stronie pracodawców znaczną przewagę nad naszymi negocjatorami. Zarząd zwiazkowy mowi nie stronie pracodawców, dlatego, że nasi negocjatorzy pomimo szczerej chęci poprawy naszych warunków pracy i płacy wykazali postawę obywatelską i wykazali wielką odpowiedzialność społeczna nawet kosztem naszych wspólnych praw. Przełożenie negocjacji do czasu kiedy wszystko wróciłoby do normy byłoby najbardziej demokratyczne i odpowiedzialne, jednak nie było takiej możliwości i musieliśmy negocjować w stanie kryzysu i zagrożenia narodowego. Bylismy to winni naszym członkom i naszej demokratycznej wspólnocie.

Przyznajemy ze nasz kraj i rynek pracy jest w kryzysie. Zauważylismy, że wiele firm na bieżąco otrzymuje pomoc państwową ze wzgledu na sytuację, w której się znależliśmy. Jednak tego, że strona pracodawców wykorzystuje ten fakt nie chcemy i nie możemy w żaden sposób zaakceptować. Gdzie jest ich odpowiedzialność społeczna, poczucie odpowiedzialności za duński model i walka z dumpingiem socjalnym?

Z powodu wyżej wymienionych powodów prosimy o wasz głos, głos NIE. To będzie mocny znak dla pacodawców, że nie akceptujemy dyktatury i dominacji branży przemysłowej, i że nie poddalismy sie w walce o podniesienie płac minimalnych i walce z dumpingiem socjalnym.

Zobacz tutaj inne wypowiedzi i zalecenia grupy budowlanej

Zobacz tutaj inne wypowiedzi i zalecenia grupy serwisowej