OBS: Du er nu offline

Variază orele de lucru săptămânale

În contractele colective dintre Dansk Byggeri (DB) si Sindicatul 3F, timpul normal de lucru este de 37 de ore pe săptămână, dacă lucrați mai mult decât acesta, atunci trebuie să aveți ore suplimentare.

Cu toate acestea, conform contractului colectiv, angajatorii și lucrătorii pot încheia un acord scris pentru a lucra până la 60 de ore pe săptămână fără plata suplimentară dacă acordul îndeplinește o serie de cerințe:

  • Toate orele ce depåsesc 37 de ore, vor fi recuperate prin timp liber în perioada convenită.
  • Timpul mediu de lucru TREBUIE să ofere exact 37 de ore pe săptămână.
  • Acordul trebuie să fie în scris și trebuie semnat de ambele părți.
  • Acordul trebuie să specifice exact când se lucrezå și cånd orele suplimentare se tin, si trebuie să fie limitat la maximum 12 luni.
  • Acordul trebuie încheiat Înainte de începerea perioadei.
  • Acordul då nastere unor obligatii reciproce intre pårti și, prin urmare, este foarte important să obțineți o copie semnată a acordului.

Contactați întotdeauna uniunea dvs. dacă lucrați astfel.