OBS: Du er nu offline

Ældreråd

Ældrerådets opgaver og seniorernes indflydelse på hvem der vælges

Det er ældrerådets opgave, at rådgive de kommunale politikere på alle forhold der vedrører de ældre i kommunen. Der er afsat økonomi til ældrerådets arbejde.

Alle over 60 år har både stemmeret og kan opstille til ældrerådet i din kommune.

Hvad bliver ældremiliarden brugt i din kommune?

Det er et godt spørgsmål at stille ældrerådsmedlemmerne i din kommune, det er dem der har rådført kommunalbestyrelsen, og det er meget forskelligt i kommunerne.

Hvordan er forholdene i ældreboligerne?

Der er stor forskel i kommunerne, mange steder er man i gang med opførelse af nye ældreboliger og plejecentre, så det er vigtigt at spørge ældrerådet i din kommune.

Hvordan fungerer hjemmehjælpen i din kommune?

Der høres om mange fejlbehandlinger, så vær med til at din kommune opfylder de almindelige krav om god behandling, ved at der er det fornødne personale. Vær med til at sikre at de frivillige ikke på grund af besparelser tager over på kommunens ansvarsområder.

Læs mere om ældreråd og ældrepolitik i din kommune her.