OBS: Du er nu offline

Referat af 3F Seniorers Landsmøde 2015

Landsmødet blev åbnet v/ landsklubbens formand Erik V. Nielsen og faneindmarch. Derefter bød landsklubbens formand Erik V. Nielsen velkommen.

Punkt 1
Landsmødets konstituering

Meddelelser om valgte regionsrepræsentanter og antal deltagere

Regionsformændene redegjorde for antal deltagere på landsmødet, samt valgte til landsklubbens HB.

Til HB er blevet valgt:

Region Nord

Christian Jungersen
Robert Larsen
Thorkild Sørensen

Region Midt

Metha Pedersen
Ole Lykkeskov Jensen
Per Pedersen

Region Syd

Evald Larsen
Flemming Clausen
Kaj Skov

Region Sjælland

Bent Andersen

Erik Hein

Helle Westergaard Nielsen

Region Hovedstaden

Britta Elling
Lis Christoffersen
Per Nilsson

Fastsættelse af forretningsorden
Den omdelte forretningsorden blev godkendt

Valg af 2 dirigenter

HB indstiller Flemming Clausen og Kaj Skov fra region Syd.

HB’s forslag blev godkendt.

Valg af 5 medlemmer til stemmeudvalg

Følgende delegerede blev indstillet til stemmeudvalg:

Nord - Christian

Midt - Per Pedersen

Syd - Sonja Ellegaard

Sjælland - Ole Rahbek

Hovedstaden - Hans Melgaard

Valg af 5 medlemmer til bladudvalg                            

Følgende repræsentanter fra regionerne er blevet valgt til bladudvalg:

Nord - Ole Lind

Midt - Bent Haugaard

Syd - Lise Storm

Sjælland - Lisbeth Sørensen

Hovedstaden - Jacob Christiansen

Repræsentanterne blev taget til efterretning.

Punkt 2
Beretning v/landsklubbens formand 

Erik V. Nielsen

Formanden redegjorde i sin beretning blandt andet for: 

 • HUSK det formelle i forhold til materiale
 • Seniorpjece – kunne godt have ønsket mere input ude fra landet, men nu er den lavet, og den er udleveret på jeres pladser
 • Har også arbejdet med en folder om at skaffe nye medlemmer ”Det gode arbejde”
 • Kort snak om regeringen og dens mange udfordringer og reformer – både egne og tidligere regerings (dagpenge bl.a.)
 • "hjemmehjælperkort”
 • Ældremilliarden til kommunerne
 • Ældrerådene ude i kommunerne – vi skal holde os på god fod med det politiske niveau og gøre den indsats det kræver for at få indflydelse
 • Digitalisering
 • Nye hjælpemidler
 • Den kollektive trafik
 • Det frivillige arbejde (inkl. ansvar)
 • Pjecen det gode arbejde og den kommende valgkamp – lad nu være med bare at stemme DF – HUSK nu de mange dårlige ting de har været med til at stemme igennem
 • Faglige Seniorer
 • Seniorernes nye hjemmeside (blev præsenteret)
 • Tak til forbundet for ressourcer

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 3
Regnskab v/ Landskasserer Annie Sørensen

Landskasserer Annie Sørensen fremlagde regnskaberne for 2013 og 2014.

 • Regnskaberne blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4
Indkomne forslag

Vedtægtsændringer
Forud for landsmødet var der ikke fremkommet forslag.
Hovedbestyrelsen havde fremsendt forslag om en redaktionel ændring i navnet LO Faglige Seniorer. En ændring der betyder, at LO slettes de steder det står i vedtægterne.

HB’s forslag blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 5
Kontingentfastsættelse
Ingen ændringer