OBS: Du er nu offline

Sådan er reglerne

Reglerne for udenlandske firmaer, der arbejder i Danmark, er forskellige. De afhænger af, om firmaet er fra et EU-land eller ej.

Den grundlæggende forskel er, at EU-borgere samt borgere fra Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein er sikret fri adgang til at arbejde i et andet EU-land. Borgere fra andre lande skal have en opholds- og arbejdstilladelse.

Alle borgere i EU har ret til at starte selvstændig virksomhed i Danmark.

Dansk lovgivning skal overholdes

Mens firmaets ansatte arbejder i Danmark, skal firmaet:

  • Være registreret i SKATs register – det såkaldte RUT-register
  • Overholde dansk lovgivning i forhold til blandt andet arbejdsmiljø, barsel, ligeløn, ligebehandling og ferie. 

Derimod er der ingen lov om lønforhold. I Danmark aftales lønnen via overenskomster mellem fagforeningernes og arbejdsgivernes organisationer. Derfor er det vigtigt at være medlem af en rigtig fagforening. Meld dig ind i 3F.

Men det er som udgangspunkt ikke ulovligt for en virksomhed at betale langt under det lønniveau, der er i Danmark.

Læs mere om reglerne for udenlandske firmaer.