OBS: Du er nu offline

Nyheder fra Fagbladet 3F

Ny EU-afgørelse blåstempler dansk Ryanair-dom

Sager, der vedrører piloter og kabinepersonales arbejdsforhold, skal afgøres ved hjælp af lovgivningen i det land, hvor de ansatte har hjemmebase. Sådan lyder afgørelse i EU-Domstolen i en belgisk sag om lavprisflyselskabet Ryanair.

Nyt EU-udspil forsøger at skabe tryghed i globaliseringen

Anstændig løn, socialt sikkerhedsnet og ordentligt arbejdsmiljø. Stort nyt EU-udspil har til hensigt at imødekomme EU-borgernes sociale problemer og skabe sikkerhed i en globaliseret tidsalder.

Fra frihedskæmper til sort cykelhandler

På flugt fra Irans præstestyre gik Korosh under jorden i Danmark. Her udnyttede skruppelløse chefer hans billige arbejdskraft og mangel på rettigheder.