OBS: Du er nu offline

Friske Lunger i Arbejde

3F og Lungeforeningen arbejder med projekt ’Friske Lunger i Arbejde’. Projektets fokus er lungesundhed på erhvervsskoler i hele Danmark.
Rene Lunger logo rent

Her er den primære målgruppe elever, der er i gang med et grundforløb indenfor fagretning ’Teknologi, byggeri og transport’.

Kombinationen af forskellige partikler fra forurenet luft og støv samt partikler fra tobak skaber en farlig cocktaileffekt, som øger risikoen for lungesygdomme som KOL væsentligt. Nogle brancher er mere udsatte overfor den farlige cocktail i arbejdsmiljøet – det gælder for eksempel transport-, reparations- og bygge- og anlægsbranchen. Derudover viser nylige opgørelser i 2018, at 37 % af erhvervsskoleeleverne ryger dagligt, mens det kun er 12 % af gymnasieeleverne. 

Derfor fokuserer projektet på lungesundhed blandt eleverne på ’Teknologi, byggeri og transport’ – og hvordan denne påvirkes af arbejdsmiljøet og rygning. 

Indsatserne i projektet fokuserer derfor både på arbejdsmiljøet og på rygning, og erhvervsskolerne kan selv vælge, hvor mange og hvilke af indsatserne, de vil implementere. Indsatserne er som følger:

  • Event på skolen med eksempelvis lungefunktionsmåling
  • Indføring i brug af undervisningsplatformen ’Lunger på arbejde’
  • Kulturforløb på skolen med inddragelse af ambassadører

Platformen ’Lunger på Arbejde’ (henvisning) er en digital undervisningsportal, som er målrettet erhvervsskoler. Den tager udgangspunkt i forskellige temaer i forhold til lungesundhed, ligesom den giver mulighed for både at læse og se noget om emnerne samt gennemføre nogle aktiviteter, der giver en kropslig og mental oplevelse omkring lungesundhed. 

3F og Lungeforeningen står for projektet og gennemførelsen, men vi arbejder sammen med kommuner og lokale 3F afdelinger, ligesom forskellige organisationer kan være med til støtte for erhvervsskolerne.

I projektet henviser vi til følgende apps og tilbud til rygestop: 

  • XHALE
  • E-kvit
  • Stoplinien

Projektet afsluttes med udgangen af 2020.