OBS: Du er nu offline

Viden om mental sundhed

Her kan du finde henvisninger til foreninger og kommuner, der giver viden om mental sundhed.
Viden om mental sundhed s

Viden om mental sundhed

Sundhed.dk

Få overblik over kommunens sundheds tilbud. Du kan finde alt fra din sygejournal, til fysioterapeuter og psykologer.


Sammen om mental sundhed 

Sammen om mental sundhed er en række værktøjer, som giver viden om mental sundhed på arbejdsmarkedet, eller når man er på vej tilbage i job.


ABC for mental sundhed 

ABC for mental sundhed og deres samarbejdspartnere laver aktiviteter, der sætter fokus på at - Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt.


Depression

Du kan få mere viden om depression og symptomer her. Hvis du har en depression, og har brug for nogen at tale med, kan du gratis få rådgivning hos depressionslinjen her.


Angst

Du kan få mere viden om angst og symptomer her.


"Alene" om mental sundhed

Folderen indeholder viden om mental sundhed, former for depression og angst, samt en introduktion i fællesskabets betydning for mental sundhed. Du kan finde den her.


Der er muligheder - selv når livet slår knuder

Folderen indeholder en case, der beskriver en mands ekstroverte depression og hvordan han opfatter sin situation. Det tiltænkt at medlemmer med depression kan genkende symptomerne. Folderen indeholder en skala hvor man kan måle sin mentale sundhed, samt en række henvisninger til professionelle der kan hjælpe. Du kan finde folderen her.


Patientforeninger og pårørende

At være pårørende eller være ny med én diagnose, kan give anledning til en masse spørgsmål og bekymringer. Nedenfor er der samlet en række foreninger, der kan give viden og støtte. En liste over alle patientforeninger kan findes her.


Det Sociale Netværk  

Er et psykiatrinetværk som b.la Består af Sind, OCD-foreningen og Bedre Psykiatri.


SIND og Sind Ungdom

Landsforeningen SIND arbejder for at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. Landsforeningen arbejder for trivsel, forebyggelse og helbredelse. Poul Nyrup Rasmussen er ambassadør for Landsforeningen SIND.


Bedre Psykiatri og Bedre Psykiatri Ungdom.

Bedre Psykiatri er en landsforening for pårørende til psykiske syge. Det vil sige, Bedre Psykiatri er et tilbud til alle, der kender én, der har psykiske problemer. Det kan være som forældre, børn, venner, kollegaer eller andet.


DepressionsForeningen

DepressionsForeningen er en uafhængig patientforening, der tilbyder netværk, støtte og sammenhold til dig, der er patient eller pårørende til et menneske med en depression eller bipolar lidelse.


OCD-foreningen

OCD-foreningen er en patientforening, der via rådgivning og støtte hjælper OCD-ramte og deres pårørende. De laver informationsmateriale til behandlingssystemerne og forsøger at etablere lokal telefonrådgivning.


Fountain House

Fountain House er for mennesker, som på grund af længerevarende psykisk sygdom eller alvorlige psykiske vanskeligheder har mistet kontakten til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Som medlem får du mulighed for at genoptræne dine faglige og sociale færdigheder i trygge rammer. Fountain House tilbyder også hjælp til afklaring af uddannelses- og erhvervsrettede ønsker.


LAP

LAP er en organisation, hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere støtter hinanden, tager fælles initiativer, formulerer en politiske udspil og stiller krav vedrørende nuværende og tidligere psykiatribrugeres egne interesser.


LMS

LMS Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade tilbyder landsdækkende rådgivning og støtte til personer, der er ramt af en spiseforstyrrelse eller som er selvskaden og deres pårørende. LMS tilbyder telefon- mail- og chatrådgivning, personlig rådgivning og opretter støttegrupper.


ADHD-foreningen 

ADHD-foreningen arbejder for at skabe forståelse for og forbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende. Foreningen tilbyder rådgivning, kurser for fagpersonale og forældre samt støttegrupper.


Startlinjen

Startlinjen er en landsdækkende telefonlinje, som tilbyder ressourceskabende samtaler til mennesker i svære livssituationer. En del af dem, der ringer, kæmper med ensomhed. Andre har været ude for en livskritisk begivenhed som eksempelvis alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, tab, arbejdsløshed eller skilsmisse.


Skizofreniforeningen 

Skizofreniforeningen er en privat organisation, der arbejder for at skabe et bedre liv for mennesker med skizofreni, blandt andet inden for områderne beskæftigelse, uddannelse, behandling, forskning og oplysning.


Outsideren 

Outsideren er Danmarks eneste landsdækkende tidsskrift om psykiatri, der ikke er skrevet af behandlere, journalister eller forskere.


Sider til unge

Unge på vej

Unge på vej hjælper med at sætte på dagsordenen rundt omkring i landet på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser eller der hvor der er behov for det.


VærDig

VærDig er et initiativ, der med udgangspunkt i de lokale headspaces i Storkøbenhavn, Syddanmark og Midtjylland vil hjælpe børn og unge med negative tanker om krop, kost og motion.


Headspace

Headspace er et rådgivningstilbud til unge. Det er et frirum, hvor der altid er nogen at tale med, hvor intet er forkert, og ingen problemer er for store eller små.


Ungekompasset

Ungekompasset.dk er en hjemmeside, hvor unge, venner, familie og fagfolk kan søge oplysninger om, hvor man kan gå hen og finde hjælp, tilbud og støtte til psykisk sårbare