OBS: Du er nu offline

Sundhedsuge 43

3F’s enhed Sundhed, Liv og Arbejdsliv ønsker at sætte fokus på sundhed i arbejdslivet – vi skal holde længe på arbejdsmarkedet. At holde længe på arbejdsmarkedet kan være behæftet med store fysisk og psykiske udfordringer. Ikke mindst kan dette være tilfældet for de mennesker, der dagligt har et hårdt fysisk arbejde, og for hvem det kan være svært at se, hvordan man skal kunne holde til arbejdet indtil pensionsalderen. Dette faktum er med til at øge uligheden i Danmark, og det synes vi er uacceptabelt!

Derfor sætter vi spot på sundhedsmiljøet i livet og arbejdslivet…

Med sundhedsugen ønsker vi således at skabe grobund for debatter, sundhedstiltag på arbejdspladser og ideer til, hvordan man kan imødekomme de arbejdsmarkedsudfordringer, der eksisterer, så blandt andet vores medlemmer kan gå en lysere fremtid i møde. 

Her på siden får I en række forslag til, hvad I kan gøre i jeres 3F-afdeling for at sætte fokus på sundheden i uge 43.


Mange venlige hilsener

Sundhed, Liv og Arbejdsliv