OBS: Du er nu offline

Bag tallene

Regeringen har spillet ud med et pensionsforslag, hvor en lønmodtager kan få ret til tidlig pension, hvis de har været minimum 42 år på arbejdsmarkedet, når de fylder 61 år. 

I beregningerne har 3F derfor anvendt 42 år med en arbejdsnorm på 7,4 timer pr. dag som udgangspunkt for beregningerne af et langt arbejdsliv, hvor personen vil være i målgruppe for tidlig pension. 

Den faktiske årlige arbejdstid er udregnet på baggrund af e-indkomst, hvor der er taget højde for deltid og evt. sæsonledighed. Arbejdstiden er udregnet som et gennemsnit af årene 2017 og 2018, der vurderes at være konjunkturneutrale. 

Derudover indgår data om en række konkrete arbejdsprocesser (antal mursten, kilo samt stykker tøj, kilo skrald, antal værelser). Disse bygger bl.a. på opgørelser om 3F'ernes fysiske arbejdsmiljø og akkordregnskaber. Derudover anvendes data fra arbejdspladser og data tilvejebragt med hjælp fra opgørelser fra større arbejdspladser.