OBS: Du er nu offline

Unge

Ulykkesstatistikken peger desværre på de unge og nyansatte, som en overrepræsenteret gruppe. Alt for mange unge kommer til skade på byggepladsen, som følge af dårlig instruktion, manglende erfaring eller manglende agtpågivenhed.

Der har været flere kampagner for netop at imødekomme denne udfordring, men i takt med at der bliver ved med at komme unge til branchen, er behovet for oplysning jo også vedvarende. Der skal etableres nogle tiltag der adresserer problemet. Måske endda fra ministeriel side.

Vejledning er også en del af løsningen, og her tænkes ikke mindst vejledning til dem der modtager de unge. BFA-BA har lavet en hjemmeside der gør netop dette: Bygpågodmodtagelse.dk 

Vi vil desuden godt mødes med parterne i sagen på en temadag, hvor vi kan drøfte håb, udfordringer og løsninger. Derfor arrangerer vi en konference i efteråret om netop dette tema.