OBS: Du er nu offline

Kemi

Kemi er et af regeringens arbejdsmiljøråds fokuspunkter, og derfor har vi også valgt at sætte kemi i vores branche under luppen. Rigtig mange af de produkter vi bruger i hverdagen, hører under begrebet kemi, og tit kan de negative effekter tage mange år om at vise sig. Her tænkes ikke kun på klassens bølle, nemlig Asbest, men også på kvartsstøv, cement og giftige dampe, som tit hænger i luften på mange pladser. Selv små mængder kan have konsekvenser.