OBS: Du er nu offline

Sæt strøm til fagforeningsarbejdet i Zimbabwe

3F’s 1.maj indsamling 2020 går til Zimbabwes fagforening for landarbejdere
1. maj indsamling

I det fattige, tørkeramte Mashonaland i Zimbabwe, hvor mange er nær sultegrænsen, beder landarbejdernes fagforening GAPWUZ om hjælp til solceller på fagforeningens tag og et batteri, så de også har strøm om aftenen.

Området er hårdt ramt af tre års tørke. Mange medlemmer og deres familier sulter eller lider af fejlernæring.

De kæmper med lokale regerings-folk, der prøver at undertrykke oppositionen, som de mener den uafhængige fagbevægelse tilhører.

Medlemmerne er også sårbare overfor den begyndende covid-19 epidemi. 

Fejlernæring, mangel på rent vand, og et sundhedsvæsen, der er ved at bryde sammen, er en farlig cocktail. Sygehuslæger og sygeplejersker gik i strejke d. 25. marts med krav om bedre beskyttelse mod coronavirus.

Men hvad har det med strøm at gøre?

Fra fagforenings-kontoret i Mazowe hjælper GAPWUZ godt 500 medlemmer spredt over et større landområde. En af de største udfordringer er mangel på strøm.

Solcelle-strøm vil hjælpe fagforeningen på flere fronter:

  • Tættere kontakt: Kommunikationen med både medlemmer, arbejdsgiver og hovedkontor forbedres. Muligheden for at oplyse medlemmer og lokalsamfund om coronavirus hvordan smittekæderne kan brydes, forbedres. Det giver mere effektiv sagsbehandling og kan styrke forhandling af aftaler og overenskomster.
  • Aktiviteter om aftenen: Aftenmørke vil ikke længere være en hindring for møder og undervisning i fagforeningen
  • Medlemsservice: Medlemmer kan få opladet deres telefoner gratis og gå på internettet i fagforeningen fremfor at måtte købe strøm og data fra private udbydere. De kan nemmere spørge fagforeningen til råds.
  • Fødevaresikkerhed: Med strøm på mobilerne kan der laves en indkøbsordning, hvor fagforeningen er med til at sænke prisen på fødevarer som majs for medlemmerne. Det kan sikre mere stabile forsyninger og reducere sulten i mange arbejderhjem.
  • Organisering:  Det bliver nemmere at organisere nye medlemmer. I forlængelse af indsatsen inviteres unge i alle lokalafdelinger til at udvikle innovative løsninger på presserende faglige problemer. Ideerne deles og prioriteres sammen med fagforeningens ledelse.

Kontakt 

Har du brug for materialer eller spørgsmål om indsamlingen og 3Fs arbejde i Zimbabwe og det sydlige Afrika, så kontakt 3F International: