OBS: Du er nu offline

Forenings- og forsamlingsfrihed på Sri Lanka

I perioden 2020-2022 arbejder 3F International sammen med industriforbundet FTZ-GSEU og arbejderkvindeorganisationen Women's Centre for at øge unge industriarbejderes adgang til ordentligt arbejde med retten til at organisere sig på Sri Lanka..
Sri Lanka

Formålet er at overordnet set at styrke unge industriarbejderes adgang til ordentlige jobs gennem brug af deres ret til faglig organisering. 

Mere konkret ønsker partnerne at gøre fabriksfagforeninger og lokale arbejderkvindegrupper i stand til at oplyse industriarbejdere – med fokus på unge nyansatte kvinder fra minoritetsgrupper – om deres rettigheder – både faglige rettigheder og ret til ikke at blive diskrimineret som kvinde og/eller etnisk minoritet. 

Målgruppen skal også blive i stand til at dokumentere overgreb på rettigheder og hjælpe ofrene med at søge oprejsning – enten gennem konfliktmægling, forhandling eller ved domstolen. For at kunne dokumentere sager på mere systematisk vis vil FTZ-GSEU indføre et sagsbehandlingssystem og database, samt uddanne aktivister til at indsamle data, indføre dem i systemet, og rådgive medlemmer om den videre sagsbehandling.  

Samtidigt er formålet at gøre FTZ-GSEU og arbejderkvindeorganisationen Women’s Centre i stand til at kortlægge overgreb og diskrimination og formidle deres viden til et bredere netværk af civilsamfundsorganisationer, og sammen med dem, iværksætte nationale og internationale kampagner for derigennem at presse arbejdsgivere og myndigheder til at forbedre vilkårene gennem henholdsvis overenskomster og lovgivning. 

Aktiviteter for at opnå dette er blandt andet at opdyrke et netværk med ligesindede organisationer, systematisk vidensdeling, samt at lave politisk fortalervirksomhed.  

For at nå disse mål er det planen at styrke FTZ-GSEU og Women’s Centres’ træningsindsats. Dette skal gøre gennem træning af trænere og organisatorer, som forventes at stå bag en større oplysnings- og organiseringskampagne på tværs af landet.  

Til brug for denne træning og oplysningsindsats vil FTZ udvikle trænings materiale om arbejder,- og kvinderettigheder, organisering, kollektiv forhandling, forebyggelse af vold mod kvinder, samt konfliktmægling/håndtering. Dette skal dels bruges i klasserumstræning, dels skal der udvikles elektroniske formater i form af f.eks. infografikker, video og podcast, som kan lægges ud på en e-læringsplatform. Ambitionen er på den måde at nå direkte ud til min. 4.000 industriarbejdere med oplysning, træning eller rådgivning, samt nå langt flere online. 

Ud over trænings- og informationsmateriale skal der, som del af denne indsats altså udvikles en hjemmeside og en e-læringsplatform på baggrund af en samlet trænings-strategi.