OBS: Du er nu offline

Faglige rettigheder

Alle mennesker har ret til retfærdige og ordentlige arbejdsforhold. Derfor kæmper 3F for faglige rettigheder.

Faglige rettigheder er en del af de internationale menneskerettigheder og skal respekteres overalt i verden. De er forudsætningen for, at arbejderne selv kan forbedre deres forhold gennem forslag, krav og forhandlinger.

3F samarbejder med FN’s arbejdsmarkeds-organisation, International Labour Organisation (ILO), som fastsætter internationale standarder om arbejdsmarkedsforhold gennem konventioner og anbefalinger.

ILO arbejder for at styrke samarbejdet mellem arbejdstagere, arbejdsgivere og regeringer for at sikre ordentlige arbejdsforhold. ILO er det eneste FN organ, der bygger på trepartssamarbejde. Arbejdsgivere og arbejdstagere er ligeligt repræsenteret.

ILO har vedtaget 189 konventioner, der regnes for internationale love på arbejdsmarkedsområdet. Blandt disse findes otte grundlæggende konventioner, der udgør en slags grundlov, som alle medlemmer af ILO har pligt til at overholde. De handler om fire grundlæggende rettigheder:

  • Foreningsfrihed, retten til faglig organisering og retten til frie, kollektive forhandlinger
  • Afskaffelse af tvangsarbejde
  • Afskaffelse af børnearbejde 
  • Forbud mod diskriminering på arbejdsmarkedet

Læs mere ILO's hjemmeside

Eller spil dilemmaspillet om globale rettigheder online, hvor du kan lære om faglige rettigheder og dilemmaer for den globaliserede arbejder: http://dilemma.3f.dk/#/