OBS: Du er nu offline

Det sydlige Afrika

3F samarbejder med fagforeninger og forbund i Mozambique, Zimbabwe og Zambia.

Det sydlige Afrika har gennem de seneste år oplevet økonomisk vækst, selvom arbejdsløsheden er høj og den uformelle sektor vokser. Væksten i Afrika skyldes særligt den store interesse og efterspørgsmål på nye forekomster af naturressourcer som olie og mineraler. Det har skabt international interesse for regionen og særligt Kina og Indien konkurrerer om adgangen til disse råvarer. Det afrikanske arbejdsmarked er usikkert, og væksten kommer ikke den brede befolkning til gode, så selvom økonomien synes at vokse, vokser uligheden samtidig. For at bekæmpe fattigdom og fremme demokrati, er det nødvendigt at styrke fagbevægelsen for at skabe respekt for arbejdstagerrettigheder og forbedre almindelige menneskers levevilkår.

Mozambique er et land præget af enorm fattigdom, social ulighed og et civilsamfund, der er under pres. Fagbevægelsen har et tæt bånd til regeringspartiet, og det betyder mange gange at de er fredet, men samtidig begrænses deres muligheder for at agere kritisk.

Store udenlandske investeringer i udvindingsindustrien kommer ikke den lokale industri til gode og mangel på omfordeling har gjort de udenlandske virksomheder til vindere af investeringerne og har skabt meget få lokale arbejdspladser.

Befolkningen er i stigende grad begyndt at kræve demokrati og indflydelse, og der har ved de seneste kommunal- og præsidentvalg været uroligheder og meldinger om valgsvindel.

Zimbabwe regerer den aldrende præsident Robert Mugabe, der har holdt landets befolkning i et jerngreb siden 1987. I 80’erne og 90’erne var landet forholdsvist rigt og havde en stigende vækst på grund af deres eksport. Men siden da er det gået ned af bakke for landets økonomi, og Zimbabwe har gentagne gange oplevet økonomisk krise som et resultat af manglende udenlandske investeringer og lav produktion samt Mugabes diktatoriske stil, som har isoleret landet internationalt.

I 2013 blev Mugabe genvalgt som præsident, men der blev rapporteret om omfattende valgsvindel, og mange blev afvist ved valgsteder i byerne. Civilsamfundet har været nervøse for om genvalget af Mugabe ville få konsekvenser for landets institutioner og økonomi. Der er mangel på udenlandske investeringer og loven om ’Indigenisation act’, der kræver at virksomheder skal være minimum 51% ejet af virksomheder i Zimbabwe, har skabt utryghed blandt investorer. Landets økonomiske situation er derudover voldsomt præget af indførelsen af amerikanske dollars som landets valuta, da deres egen valuta løbende har mistet værdi. Det betyder at flere og flere bliver afhængige af at bytte varer for at kunne overleve.

Selvom Zambia stadig er et af verdens fattigste lande, har de gennem de seneste år oplevet stigende økonomisk vækst på grund af landets kobberproduktion.

Zambia har været præget af politisk ustabilitet, og de sidste to præsidenter er døde i deres embedstid, hvilket har ført til fraktioner i regeringspartiet og voldelige sammenstød. Zambia er dog stadig mere fredeligt end sine nabolande.

Et af de største problemer på arbejdsmarkedet er de lave lønninger, og at mindstelønnen ikke bliver overholdt. Arbejdsmarkedet har som udgangspunkt forholdsvist velfungerende institutioner og fagbevægelsen er karakteriseret ved en stærk enhedsfagbevægelse.

Derudover er 3F i gang med at etablere et samarbejde med fagforbund i Malawi, der organiserer arbejdere indenfor byggeri, hotel og restauration og føde- og drikkevarer.

Dem arbejder vi med

3F samarbejder med fagforeninger indenfor landbrugssektoren, byggesektoren, landbrug og hotel og restaurationsbranchen. Alle sektorer kæmper hårdt med den stigende informalisering af arbejdsmarkedet. 3F samarbejder blandt andet med fagforeningen SINTIA, der organiserer sukkerarbejdere, landarbejdere og arbejdere i transportbranchen i Mozambique. SINTIA har fået tilladelse af arbejdsgiverne fra sukkerfabrikkerne til at tage ud på arbejdspladsbesøg, hvor de fortæller om vigtigheden af at være medlem af en fagforening. På den måde bliver det muligt for fagforeningen at skaffe medlemmer og oplyse arbejderne om fagforeningsarbejde. I Zimbabwe har landbrugs- og plantagearbejderne GAPWUZ et organiseringshold, som laver oplysning om arbejdstagerrettigheder og forsøger at få flere arbejdere organiseret i en fagforening. I Zimbabwe er der stort fokus på uddannelse af tillidsrepræsentanter og oprettelsen af faglige klubber på de forskellige arbejdspladser. 3F samarbejder også med fagforeninger indenfor industri og har partnere i hotel og restaurationsbranchen i Mozambique, Zambia og Zimbabwe.

Sådan arbejder vi

For at skabe velfungerende fagforeninger er det nødvendigt med kompetente tillidsrepræsentanter, som kan varetage medlemmernes rettigheder og interesser. Derfor arbejder 3F med træning af tillidsrepræsentanter i arbejdstagerrettigheder, organisering og forhandling, så de kan stille krav til arbejdsgiverne og særligt myndighedernes inspektion af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. I Zambia og Zimbabwe forhandles nationale brancheoverenskomster principielt for alle registrerede arbejdspladser, og 3F’s samarbejdspartnere har haft held med at få flere og flere virksomheder under de nationale overenskomster. Mindstelønnen forhandles gennem trepartsforhandlinger i Mozambique, som finder sted hvert år. Resultatet af forhandlingerne bliver bedre og bedre, men det går langsomt fremad. Organisering, forhandling og kapacitetsopbygning af fagbevægelsen, samt hvordan fagbevægelsen kan sikre rettighederne for sæson- og løsarbejdere vil være 3F’s fokus i det sydlige Afrika i de kommende år.