OBS: Du er nu offline

3F i det sydlige Afrika

3F samarbejder med nationale fagforeninger i Sydafrika, Zimbabwe, Zambia og Kenya om at skabe en retfærdig grøn omstilling med ordentlige jobs og levevilkår
Afrika tema

Det sydlige Afrika har gennem de seneste år haft svingende økonomisk vækst og blev særdeles hårdt ramt af Corona pandemien. Desuden er kontinentet negativt påvirket af naturkatastrofer fra gentagende tørke til store oversvømmelser. Politiske kriser og Korruption er også konstante udfordringer for arbejdet i Afrika. 

Arbejdsmarkedet i 3Fs partnerlande i Afrika er usikkert. Der bliver flere og flere løst og midlertidigt ansatte. Væksten kommer som regel ikke den brede befolkning til gode og, specielt i Sydafrika, er der ekstrem og voksende ulighed. Arbejdsløsheden, især blandt unge, er høj og og flere søger til den uformelle sektor efter arbejde. 

For at skabe gode job med ordentlig løn og arbejdsforhold er det vigtigt at øge arbejdsgivernes respekt for arbejdstagerrettigheder, fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, opkvalificere arbejdskraften og skabe gode betingelser for retfærdig og bæredygtig grøn vækst.

Sådan arbejder vi i Afrika

3F støtter fagbevægelsen i det østlige og sydlige Afrika med finansiering og faglig rådgivning. Støtten har altid basis i de lokale fagforeninger og forbunds egne strategiske planer.

3Fs vigtigste redskaber er: 

  • Erfaringsudveksling mellem fagforeninger og mellem tillidsvalgte, både på tværs af forbund og på tværs af lande
  • Støtte til udvikling af systemer til administration, registrering af medlemmer, og sagsbehandling
  • Strategisk rådgivning (bl.a. om opbygning af uddannelsessystemer i fagforeningerne, påvirkning af den grønne omstilling, og inklusion af køn og alder i det faglige arbejde) 

Det arbejder vi for i Afrika

Målet for 3Fs internationale arbejde er at bidrage til en retfærdig grøn omstilling, der skaber ordentlige jobs. Med ordentlige jobs mener vi jobs med respekt for arbejdernes rettigheder, et godt arbejdsmiljø, balance mellem arbejde og privatliv, et socialt sikkerhedsnet og adgang til livslang læring.

Konkret støtter vi lokale tiltag, der vil sikre:

 • At arbejdere frit og uden frygt kan organisere sig i fagforeninger for at få indflydelse på deres arbejds- og levevilkår
 • At fagbevægelsen og arbejdsmarkedet organiseres bedre, så arbejderne kan opnå indflydelse i branchen og samfundet
 • Styrket social dialog på arbejdsmarkedet
 • Gode rammebetingelser for civilsamfundet 
 • Bedre uddannelsesmuligheder for unge og arbejdere, der har brug for opkvalificering
 • Ansvarlig virksomhedsadfærd, der respekterer menneskerettigheder og miljø

Dem arbejder vi med i Afrika 

3F’s partnere i det sydlige Afrika er fagforeninger i Zambia, Zimbabwe og Sydafrika for arbejdstagere i:

 • Landbrug
 • Fødevare- og anden industri
 • Byggeri og vand
 • Energi

Desuden yder vi strategisk støtte til søsterorganisationer i andre lande i regionen. 3F arbejder også med udvikling af regionale netværk og støtter de globale fagforbund i at koordinere aktiviteter og dele viden. 

Sammen med Dansk Industri er 3F i gang med at se på muligheder for at styrke erhvervs-uddannelser og grønne jobs i Sydafrika gennem to- og treparts-forhandlinger. Det sker som en del af vores deltagelse i det danske arbejdsmarkeds-konsortium støttet af Danida.

Udfordringer for fagbevægelsen i 3F's prioritets-lande i Afrika

Sydafrika: Efter apartheids fald opbyggede Sydafrika en model for et velfungerende arbejdsmarked. For eksempel blev der etableret branche-råd for kollektiv forhandling og treparts-råd for tekniske erhvervsuddannelser. Parterne har dog svært ved at bruge disse råd. Dels har de en meget indviklet struktur. Dels er både arbejderbevægelsen og arbejdsgiverne meget splittede. En ekstrem høj arbejdsløshed blandt unge og en voksende uformel økonomi bidrager til at skabe stor social ulighed.  

Zimbabwe: Siden 1990’erne er det gået ned af bakke for landets økonomi. Zimbabwe har flere gange oplevet økonomisk krise på grund af mangel på investeringer, lav produktion og international isolation. Zimbabwe er et af de lande i verden, hvor der er mindst respekt for arbejdstagerrettigheder. Kun circa 15 procent arbejder i den formelle økonomi.

Selvom Zambia stadig er et af verdens fattigste lande, har det gennem de seneste år oplevet stigende økonomisk vækst på grund af landets produktion af kobber. På trods af politisk ustabilitet er Zambia stadig mere fredeligt end sine nabolande. Et af de største problemer på arbejdsmarkedet er lave lønninger. Og at mindstelønnen ikke bliver overholdt. Arbejdsmarkedet har forholdsvist velfungerende institutioner og fagbevægelsen er kendetegnet ved en stærk enhed.

Her kan du være med 

Der er flere 3F solidaritetsgrupper som arbejder i Afrika. Blandt andet med forbedring af tekniske uddannelser. 

Tag kontakt til en solidaritetsgruppe hvis du vil høre mere eller har lyst til at engagere dig i fagligt arbejde over grænser

Læs mere om vores resultater i det sydlige Afrika i 3F Internationals seneste årsrapport: