OBS: Du er nu offline

3F i det sydlige Afrika

3F samarbejder med fagforeninger og forbund i Sydafrika, Zimbabwe, Zambia, Mozambique og Malawi om at skabe ordentlige jobs og levevilkår
Afrika tema

Sådan arbejder vi i Afrika

3F støtter fagbevægelsen i det sydlige Afrika med finansiering og faglig rådgivning. Støtten har altid basis i de lokale fagforeninger og forbunds egne behov og strategier.

Blandt vores vigtigste redskaber er:

  • Strategisk rådgivning
  • Systematisk uddannelse af tillidsvalgte
  • Udvikling af systemer til administration, registrering af medlemmer, og sagsbehandling 
  • Udveksling af erfaring mellem organisationer og over grænser

I mange lande er det for eksempel en stor udfordring for fagbevægelserne at registrere og systematisere oplysninger. For eksempel over arbejdsulykker. Når man kan dokumentere hvor og hvor mange ulykker der sker, kan man langt nemmere rejse krav overfor arbejdsgivere og myndigheder. Og lave planer for forebyggelse af arbejdsskader.

Det arbejder vi for i Afrika

Målet for 3Fs internationale arbejde er at bidrage til en inkluderende, bæredygtig vækst, der skaber flere ordentlige jobs med respekt for rettigheder, godt arbejdsmiljø, balance mellem arbejde og privatliv, social sikkerhed og livslang læring.

Konkret støtter vi initiativer, der har til formål at sikre:

 • At arbejdere frit og uden frygt kan organisere sig i fagforeninger for at få indflydelse på deres arbejds- og levevilkår
 • At fagbevægelsen og arbejdsmarkedet organiseres bedre, så arbejderne kan opnå indflydelse i branchen og samfundet
 • Styrket social dialog for en afbalanceret økonomisk og social udvikling
 • Gode rammebetingelser for erhverv, investeringer og civilsamfund
 • Ansvarlig virksomhedsadfærd, der respekterer menneskerettigheder og miljø

Dem arbejder vi med i Afrika 

3F’s partnere i det sydlige Afrika er fagforeninger i Zambia, Zimbabwe og Sydafrika for arbejdstagere i:

 • Landbrug
 • Fødevare- og anden industri
 • Byggeri
 • Hotel og restaurations-branchen

Desuden arbejder vi i Mozambique og Malawi. Her er støtten dog ved at blive faset ud og afsluttes i 2018.

3F arbejder også med udvikling af regionale netværk og støtter de globale fagforbund i at koordinere aktiviteter og dele viden. 

Sammen med Dansk Industri er 3F i gang med at se på muligheder for at samarbejde om at styrke erhvervs-uddannelser og grønne jobs i Sydafrika gennem to og treparts-forhandlinger. Det sker som en del af vores deltagelse i et nyt dansk arbejdsmarkeds-konsortium støttet af Danida.

Udfordringer for fagbevægelsen i det sydlige Afrika

Det sydlige Afrika har gennem de seneste år haft svingende økonomisk vækst og flere lande har været ramt af tørke, korruption og politiske kriser. Arbejdsløsheden, især blandt unge, er høj og den uformelle økonomi vokser. 

Arbejdsmarkedet er usikkert. Der bliver flere og flere løst og midlertidigt ansatte. Væksten kommer som regel ikke den brede befolkning til gode og specielt i Sydafrika er der ekstrem ulighed. 

For at skabe gode job med ordentlig løn og arbejdsforhold er det vigtigt at øge arbejdstagernes respekt for arbejdstagerrettigheder, fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, opkvalificere arbejdskraften og skabe gode betingelser for erhvervsudvikling.

Sydafrika: Efter apartheids fald opbyggede Sydafrika en model for et velfungerende arbejdsmarked. For eksempel blev der etableret branche-råd for kollektiv forhandling og treparts-råd for tekniske erhvervsuddannelser. Parterne har dog svært ved at gøre brug af rådene. Dels har de en meget indviklet struktur. Dels er både arbejderbevægelsen og arbejdsgiverne meget splittede. En ekstrem ungdomsarbejdsløshed og voksende uformel økonomi bidrager til en stor social ulighed.  

Zimbabwe: Siden 1990’erne er det gået ned af bakke for landets økonomi, og Zimbabwe har flere gange oplevet økonomisk krise på grund af mangel på investeringer, lav produktion og international isolation. Zimbabwe er et af de lande i verden, hvor der er mindst respekt for arbejdstagerrettigheder. Kun circa 15 procent arbejder i den formelle økonomi.

Selvom Zambia stadig er et af verdens fattigste lande, har det gennem de seneste år oplevet stigende økonomisk vækst på grund af landets produktion af kobber. På trods af politisk ustabilitet er Zambia stadig mere fredeligt end sine nabolande. Et af de største problemer på arbejdsmarkedet er lave lønninger. Og at mindstelønnen ikke bliver overholdt. Arbejdsmarkedet har forholdsvist velfungerende institutioner og fagbevægelsen er kendetegnet ved en stærk enhed.

Mozambique er et land præget af enorm fattigdom, social ulighed og et civilsamfund, der er under pres. Fagbevægelsen har et tæt bånd til regeringspartiet. Det betyder mange gange at de er fredet, men samtidig begrænses deres muligheder for at agere kritisk. Der har i de senere år været en voksende forfølgelse af fagligt aktive på arbejdspladserne.

Malawi er et af Afrikas fattigste lande. Et flertal af befolkningen er småbønder, der dyrker til eget forbrug. Der dyrkes også tobak, te og sukkerrør til eksport og turismen er i udvikling. Der er stor mangel på faglærte arbejdere og lønnen er sjældent til at leve af. I 2015 satte regeringen mindstelønnen op med 32 procent. Det var en stor sejr for fagbevægelsen, selv om lønnen stadig langt fra kan dække en families behov for mad, tøj og bolig.

Her kan du være med 

Der er flere 3F solidaritetsgrupper som arbejder i Afrika. Blandt andet med forbedring af tekniske uddannelser. 

Tag kontakt til en solidaritetsgruppe hvis du vil høre mere eller har lyst til at engagere dig i fagligt arbejde over grænser.

Læs mere om vores resultater i det sydlige Afrika i 3F Internationals seneste årsrapport: