OBS: Du er nu offline

3F i Latinamerika

3F samarbejder med fagforeninger i Colombia, Bolivia og Honduras
Havnearbejder Nicaragua web

Sådan arbejder vi i Latinamerika

3F støtter fagbevægelsen i Latinamerika med finansiering og faglig rådgivning. Støtten har altid basis i søsterorganisationernes egne strategiske udviklingsplaner.

Blandt de vigtigste redskaber er:

  • Strategisk rådgivning
  • Systematisk uddannelse af tillidsvalgte
  • Udvikling af systemer til finansiel administration, registrering af medlemmer, sagsbehandling, og dokumentation
  • Udveksling af erfaring mellem organisationer og over grænser

Det arbejder vi for i Latinamerika

Målet for 3Fs internationale arbejde er at bidrage til en inkluderende, bæredygtig vækst, der skaber flere ordentlige jobs med respekt for rettigheder, godt arbejdsmiljø, balance mellem arbejde og privatliv, social sikkerhed og livslang læring.

Det umiddelbare mål er at støtte lokale fagbevægelser i at bliver bedre organiseret og uddannet, og få opbygget forbund på branche niveau, så de kan forsvare arbejdernes rettigheder og forbedre de lokale og regionale arbejds- og levevilkår. 

Konkret støtter vi initiativer, der har til formål at sikre:

  • At arbejdere frit og uden frygt kan organisere sig i fagforeninger for at få indflydelse på deres arbejds- og levevilkår
  • At fagbevægelsen og arbejdsmarkedet organiseres bedre, så arbejderne kan opnå indflydelse i branchen og samfundet
  • Styrket social dialog for en afbalanceret økonomisk og social udvikling
  • Gode rammebetingelser for erhverv, investeringer og civilsamfund
  • Ansvarlig virksomhedsadfærd, der respekterer menneskerettigheder og miljø

Dem arbejder vi med i Latinamerika

3F’s program i Latinamerika samarbejder med fagforbund indenfor brancher vi repræsenterer i Danmark:

  • Landbrug
  • Industri
  • Byggeri
  • Transport

3F samarbejder også med de relevante internationale fagforbund i regionen indenfor landbrug (IUF), industri (IndustriAll), byggeri (BWI) og transport (ITF).

Regionalt samarbejde kan være vigtigt når man vil påvirke forholdene i multinationale firmaer og på tværs af produktionskæder. Det gjaldt for eksempel i Mellemamerika i 2017, hvor det lykkedes arbejdere på Coca-Cola fabrikken i El Salvador at danne en fagforening med opbakning fra sukkerarbejderenes fagforbund og det regionale fødevareforbund. Resultatet var vigtigt, ikke blot for fabriksarbejderne i El Salvador, men også for arbejderne på Coca Colas andre fabrikker i regionen, der nu alle er organiserede og derfor ikke underbyder hinanden på faglige rettigheder.

Udfordringer for fagbevægelsen i Latinamerika

En af de største udfordringer i Latinamerika i dag er den enorme ungdomsarbejdsløshed. I gennemsnit står en ud af 5 unge uden job. Det får mange til at tage uformelt arbejde eller ende i kriminalitet. Den økonomiske og sociale ulighed i Latinamerika overgår alle andre regioner. De fleste finder arbejde i den uformelle sektor, og der er voldsom mangel på stabile jobs med ordentlige forhold i den formelle økonomi.

Colombia er et forholdsvist rigt land med stigende vækst primært baseret på udvinding af naturressourcer. Det er også et af verdens mest ulige lande. Flertallet af folk på landet er fattige, ligesom de fleste af de mere end 6 millioner internt fordrevne og et stærkt stigende antal flygtninge fra nabolandet Venezuela. Generelt er der meget lav respekt for arbejdstagerrettigheder og kun 1.2 procent af landet arbejdere er dækket af en overenskomst. Flere end 60 procent er beskæftiget i den uformelle økonomi. 

I 2016 indgik regeringen og guerillabevægelsen FARC en længe ventet fredsaftale i Colombia efter mere end 50 års borgerkrig. Det bragte håb om bedre forhold for den store del af befolkningen, som har været fanget mellem hær, guerilla og paramilitære styrker. I første omgang har det dog betydet øget kamp om magten over territorier mellem forskellige væbnede grupper. Mange knyttet til narkomafiaen. Særligt udsatte er sociale ledere og fagforeningsfolk, der oplever dødstrusler og mord.

Bolivia er det fattigste land i Sydamerika. På trods af lovende udvikling i landet går det langsomt og den offentlige sektor er kendetegnet ved korruption og ineffektivitet. Fagbevægelsen er ofte på gaden med protester mod regeringen og kræver en bedre arbejdsmarkeds-lovgivning. En stor del af befolkningen udgøres af oprindelige folk, der kæmper for at bevare deres ret til jord og selvbestemmelse. Det indebærer for eksempel at blive konsulteret før staten eller virksomheder gennemfører projekter på deres landområder. Det kan blandt andet dreje sig om anlæggelse af veje, miner eller skovhugst. Det bringer dem nogle gange i interessekonflikt både med regeringen og med dele af fagbevægelsen. 

Kriminaliteten i Mellemamerika er voldsomt høj og mordraterne er blandt verdens højeste. Narkomafiaens magt, den organiserede kriminalitet og den medfølgende vold, begrænser også den økonomiske udvikling blandt andet i form af en uofficiel privat ”erhvervs-skat” og manglende investeringer.

Nicaragua samarbejder 3F med lokale partnere om at samle fagforeninger til en stærk fagbevægelse, så de samlet kan få indflydelse på arbejdsmarkeds-lovgivningen. Overenskomster forhandles gennem trepartsforhandlinger, men det kræver, at de faglige ledere går sammen og stiller fælles krav. Præsident Daniel Ortega har siddet på magten siden 2007 og der er ikke længere begrænsninger på, hvor mange gange man kan blive genvalgt. Det har sammen med forslag om reduktion i sociale ydelser i foråret 2018 ført til voldsomme folkelige protester, der har lammet landet og sat økonomien i stå.

Honduras infiltrerer mafiaen de statslige institutioner og mange faglige ledere bliver nødt til at gå i eksil på grund af mordtrusler. Politianmeldelser bliver ikke taget alvorligt, så fagforeningsarbejde indebærer en stor personlig risiko.  3Fs Lokale partnere arbejder for at styrke fagforeninger og sikre faglige rettigheder. Det er lykkedes fagbevægelsen at få forhandlet ordentlig løn og arbejdsforhold, særligt i landets eksportzoner. Social dialog har vist sig at højne både produktivitet og levestandard og tiltrække flere udenlandske investeringer.

Vær med til at styrke vores arbejde i Latinamerika 

Der er flere 3F solidaritetsgruppen, som samarbejder med søsterorganisationer indenfor landbrug, transport og byggeri i Latinamerika. 

Tag kontakt til en solidaritetsgruppe hvis du vil høre mere eller har lyst til at engagere dig i fagligt arbejde over grænser.

Læs mere om vores arbejde og resultater i Latinamerika i 3F Internationals seneste årsrapport: