OBS: Du er nu offline

Sådan arbejder vi

3F arbejder ud fra overbevisningen om, at alle mennesker fortjener et godt arbejde. At opnå det på en bæredygtig måde kræver at folk selv får indflydelse på arbejdsforholdene gennem organisering, uddannelse og forhandling.
aerterbeskaaret

Det internationale samarbejde med fagforeninger rundt omkring i verden viser, at alt for mange mennesker har for lav løn, for dårlig sikkerhed og for dårligt kendskab til deres rettigheder og muligheder.

En helt grundlæggende forudsætning for at rette op på det er at styrke sammenholdet mellem arbejderne og de fagforeninger, de har dannet. Når arbejderne er organiseret gælder det om at blive gode til at forhandle på den baggrund. Det handler ofte om at organisere og planlægge arbejdet bedre, så medlemmer og ledere bliver bedre uddannet og kan udvikle organisationen.

De fagforeninger, vi støtter, får som regel både økonomisk tilskud, rådgivning og er med til at dele erfaringer. Målsætningen er, at de selv får tilstrækkelig kapacitet til at fortsætte udviklingen med forbedringer af forholdene for deres medlemmer. Det er hjælp til selvhjælp.

Ind imellem laver vi fælles aktiviteter med samarbejdspartnerne. Det kan f.eks. være en international kampagne for, at et bestemt multinationalt selskab eller leverandør skal respektere medarbejdernes ret til at organisere sig i en fagforening, deltage i et arbejdsmiljøudvalg og forhandle en overenskomst.

På den måde kan vi være med til at forbedre arbejds- og levevilkår for arbejdere rundt omkring i verden.