OBS: Du er nu offline

Vision

Det er 3F’s opfattelse, at forbedringer af løn- og arbejdsforhold skal ske gennem frie forhandlinger og indgåelse af overenskomster mellem velorganiserede parter på arbejdsmarkedet. Parternes rettigheder skal respekteres for at arbejderne kan udføre et godt stykke arbejde. Det er 3F’s grundlæggende synspunkt, uanset hvilket land man bor i.
vision-2400x1330
vision-2400x1330

3F bygger på ”den danske model”, men har intet ønske om at påføre andre lande eller organisationer præcis denne model. I internationalt samarbejde er ligeværdighed og respekt for erfaringer og traditioner derimod vigtige værdier. 3F’s vision er at stille erfaringer til rådighed for partnerorganisationer, så de selv kan udvikle egne organisationer, metoder og modeller. Vi tror på, at læring går begge veje.

3F går ind for:

  • Uafhængighed af regering, arbejdsgivere, donorer og politiske partier
  • Demokratiske spilleregler med klare vedtægter og inddragende diskussioner
  • Transparens i for hold til planlægning, budgettering m.v.
  • Ligestilling og repræsentativitet
  • At partnerne arbejder for regulering på arbejdsmarkedet med beskyttelse af arbejdstagernes grundlæggende rettigheder