OBS: Du er nu offline

Projekt "Alene" om mental sundhed

I projekt ”Alene” om mental sundhed arbejder 3F for, at vi som fagforening bliver bedre til at hjælpe medlemmer, som står udenfor arbejdsmarkedet.
viden om

At være sygemeldt eller arbejdsløs kan påvirke den mentale sundhed. Derfor sættes der fokus på hjælp og netværk, som skal forbedre den mentale sundhed hos medlemmerne. 

I foråret 2018 deltog 30 lokale 3F afdelinger i kurser, der gav viden og læring om mental sundhed, samt hvordan man spotter medlemmer, som mistrives. Det har resulteret i et idekatalog, du kan finde her på siden. 

Kataloget indeholder henvisninger til netværk og mødesteder, viden og historier om de aktiviteter afdelingerne har sat i gang til gavn for de medlemmer, som står udenfor arbejdsmarkedet.