OBS: Du er nu offline

Forhandlingsudvalg

Glarmestreoverenskomsten

Tilbage til Forhandlingsudvalg


Overenskomst 


Kontakt

Status

Repræsentant fra LK/LBK

Arbejdsgiverforening
Glarmesteroverenskomsten 3F Sydsjælland
Anders Glarø Güldner
Tlf. 6013 5231
Mail: guldner@stofanet.dk
Stemmeberettigede
2 Glarmesterlauget
Glarmesteroverenskomsten 3F Byggegruppen
Johnny F. Storm
Tlf. 889 20228 / 2071 9700
Mail: johnny.storm@3f.dk
Stemmeberettigede
2 Glarmesterlauget
Glarmesteroverenskomsten 3F Bygningsarbejdernes Fagforening
Michael Frederiksen
Tlf. 889 28911 / 2262 9213
Mail: michael.frederiksen@3f.dk
Stemmeberettigede
2 Glarmesterlauget
Glarmesteroverenskomsten 3F BJMF
Morten Theilsborg
Tlf. 2674 3551
Mail: morten.theilsborg@3f.dk
Stemmeberettigede
2 Glarmesterlauget
Glarmesteroverenskomsten 3F Roskildeegnen
René Michael Olsen
Tlf. 2129 4404
Mail: r-olsen@mail.dk
Tilforordnet
Ikke stemmeberettiget
Landsbrancheklubben for Glarmestre 2 Glarmesterlauget