OBS: Du er nu offline

Dine forhandlere mødes med DI Byggeri

Stockholm d. 8.-10. august OK23 skydes i gang med opstartsforhandlinger med DI Byggeri
Stockholm1

Sommerferien er for de fleste slut, og vi startede året op igen med opstartsforhandlinger med DI Byggeri i Stockholm d. 8.-10. august. 

Her tog vi fat på nogle af de temaer, som vi mener bør komme på dagsordenen til de kommende overenskomstforhandlinger, og diskuterede rammerne for, hvordan vi forhandler i sektioner inden for Byggegruppen. Men vi brugte også nogle kræfter på at lære hinanden at kende, da Dansk Byggeri jo siden sidste overenskomstforhandling har fusioneret med Dansk Industri. Fra DI Byggeris side bliver det Anja Bülow Jensen, Niels Grøn og Kim Graugaard, der kommer til at sidde for den anden ende af forhandlingsbordet.

Forhandlingerne intensiveres i de kommende måneder. Her vil de emner og ønsker som medlemmerne indsender blive taget op med DI Byggeri. 

Til vores medlemsmøder prioriterede medlemmerne på tværs af landet økonomi, udenlandsk arbejdskraft og arbejdsmiljø som de tre emner, der var vigtigst frem mod OK23. Det gælder både for medlemmerne i byerne og i provinsen. Derfor har vi selvfølgelig en indikation på hvad, der kommer til at fylde for os. 

Læs mere om medlemsmøderne her

De næste vigtige skridt er, at afdelingerne indsender deres ønsker til OK23 senest d. 2. september. Herefter forløber sektionsforhandlingerne og vores forhandlingsudvalg mødes d. 14. oktober, hvor vi forbereder prioriteringsskema til medlemsundersøgelsen. Til november sendes det ud til alle medlemmer til prioritering, som så skal være med til at danne baggrund for de efterfølgende forhandlinger. 

Vi har desuden lanceret en OK23-debatgruppe på Facebook for at samle og styrke Byggegruppens dialog med medlemmerne om OK23 på sociale medier. Meld dig ind i gruppen her

På billedet (fra venstre) ses Svend-Aage Poulsen, Claus von Elling, Jacob Scavenius og Palle Bisgaard fra forhandlingsudvalget i Stockholm.