OBS: Du er nu offline

Forlig på byggeområdet

Læs om forbedringerne i dine løn- og arbejdsvilkår Efter vanskelige forhandlinger har 3F Byggegruppen tirsdag den 7. marts indgået aftale om ny overenskomst med DI Byggeri, hvor markante forbedringer især skal findes inden for løn, arbejdsmiljø og et løft af den udenlandske arbejdskraft.
Claus og palle foran DI

Jeg er meget tilfreds med, at vi leverer mærkbare forbedringer af vores medlemmers løn- og arbejdsvilkår på præcis de områder, som de har prioriteret højest,” siger formand for 3F Byggegruppen, Claus von Elling.


Overenskomsten sikrer udenlandsk arbejdskraft et ekstraordinært tillæg på op til 25 kr. i timen i de første 4 måneder, man arbejder i Danmark. Hvis arbejdsgiveren ikke herefter stiller passende bolig til rådighed, får den udenlandske kollega boligtillægget i op til 12 måneder.


Det er et nybrud i vores overenskomster og første gang, vi kan præsentere et særligt indkomstløft til de lavest lønnede udenlandske kolleger. Udfordringerne med social dumping er særdeles udbredt i vores brancher. Derfor har vi også prioriteret at mindske gabet mellem den løn, som udenlandske kolleger spises af med, og det sædvanlige lønniveau, siger Claus von Elling.


For de timelønnede stiger minimumssatserne med 4,50 kr. i både 2023 og 2024, og for akkordsvendene stiger prislisterne med henholdsvis 4,0 pct. i 2023 og 3,9 pct. i 2024. Arbejdsgiverne skal fremover betale 2 procentpoint mere i pensionsbidrag, mens lønmodtagernes bidrag reduceres tilsvarende og dermed udbetales som løn. Fritvalg/SH, som nu hedder ”Særlig lønopsparing,” stiger i perioden med 1,8 procentpoint.


Disse stigninger er i høj grad – sammen med de kommende lokale lønforhandlinger på virksomhederne – med til at sikre vores medlemmers købekraft i usikre tider med høj inflation, siger Claus von Elling.


Overenskomsten sikrer også bedre vilkår og værktøjer for tillidsrepræsentanterne, samt bedre vilkår for at gå fra ufaglært til faglært målrettet den grønne omstilling. Det er vigtige emner for fremtiden, som også afspejles i vores overenskomstfornyelse, siger Claus von Elling.


Som følge af den nye aftale har tillidsvalgte altså ret til tillidsvalg og snak med nyansatte i arbejdstiden, desuden er valggrundlaget nedsat fra 6 til 5 ansatte på visse overenskomster.


Elever og lærlinge får gennem aftalen et generelt lønløft på otte pct. i perioden – og samtidig forhøjes arbejdsgivernes indbetalinger for elever og lærlinge med 2 pct. til den særlige lønopsparing. Derudover stiger også pensionsbidraget for arbejdsgiver for lærlinge og elever til 10% pr. 1. juni. 


Træfagenes lærlinge får fremover også tildelt en betalt værktøjskasse til rådighed af arbejdsgiver, hvilket har været et prioriteret ønske blandt 3F Byggegruppens træfagenes lærlinge og -svende.


Der er også pæne løft til løn under sygdom og tilskadekomst, samt til satserne for forældreorlov, barselsorlov mv.


Bygningsarbejdere kan se frem til at arbejdsmiljøet styrkes med flere midler og indsatser i denne nye aftale.


Vores medlemmer har også udtrykt ønske om bedre redskaber i indsatsen for et bedre arbejdsmiljø, og her er vi kommet i mål med en mere klar formulering til brug for, hvad medarbejderne kan gøre, hvis de vurderer, at der er risiko for sikkerhed og sundhed i en konkret arbejdssituation, siger Claus Von Elling.


Alt i alt et solidarisk overenskomstresultat, som vil løfte og gavne vores medlemmer på alle vores prioriterede, centrale ønsker og problemstillinger, hvilket lover godt for fremtiden, siger Claus Von Elling.