OBS: Du er nu offline

3F i Latinamerika

3F samarbejder med fagforeninger i Colombia, Bolivia og Honduras
Havnearbejder Nicaragua web

Sådan arbejder vi i Latinamerika

3F støtter fagbevægelsen i Latinamerika med finansiering og faglig rådgivning. Støtten har altid basis i de lokale organisationers egne strategiske udviklingsplaner.

Blandt de vigtigste redskaber er:

  • Strategisk rådgivning
  • Systematisk uddannelse af tillidsvalgte
  • Udvikling af systemer til finansiel administration, registrering af medlemmer, sagsbehandling, og dokumentation
  • Støtte til at tillidsvalgte og fagforbund kan udveksle erfaringer på tværs af sektor eller landegrænser

Det arbejder vi for i Latinamerika

Målet for 3Fs internationale arbejde er at bidrage til en inkluderende og bæredygtig vækst, der skaber flere ordentlige jobs med respekt for rettigheder, godt arbejdsmiljø, balance mellem arbejde og privatliv, social sikkerhed og livslang læring.

Vores umiddelbare mål er stærke og veluddannede lokale fagbevægelser. Også på branche niveau. Som er i stand til at forsvare arbejdernes rettigheder og forbedre de lokale og regionale arbejds- og levevilkår. 

Konkret støtter vi initiativer, der bidrager til:

  • At arbejdere frit og uden frygt kan organisere sig i fagforeninger for at få indflydelse på deres arbejds- og levevilkår
  • At fagbevægelsen og arbejdsmarkedet organiseres bedre, så arbejderne kan opnå indflydelse i branchen og samfundet
  • Styrket social dialog på arbejdsmarkedet 
  • Gode rammebetingelser for civilsamfundet 
  • Ansvarlig virksomhedsadfærd, der respekterer menneskerettigheder og miljø

Dem arbejder vi med i Latinamerika

3F’s program i Latinamerika samarbejder med fagforeninger og forbund indenfor nogle af de samme brancher vi repræsenterer i Danmark:

  • Landbrug
  • Industri
  • Byggeri
  • Transport

3F samarbejder også med de relevante internationale fagforbund i regionen indenfor landbrug (IUF), industri (IndustriAll), byggeri (BWI) og transport (ITF).

Regionalt samarbejde kan være vigtigt når man vil påvirke forholdene i multinationale firmaer og på tværs af produktions-kæder. Et konkret eksempel er organisering blandt Coca-Cola arbejdere i Mellemamerika. I 2017 lykkedes det langt om længe arbejdere på Coca-Cola fabrikken i El Salvador at danne en fagforening. Det skete efter at de fik mobiliseret opbakning fra sukker-arbejdernes fagforbund og fra det regionale fødevareforbund. Resultatet var vigtigt, ikke blot for fabriksarbejderne i El Salvador, men også for arbejderne på Coca-Colas andre fabrikker i Mellemamerika, der nu alle er organiserede og derfor ikke underbyder hinanden på faglige rettigheder. 

Udfordringer for fagbevægelsen i Latinamerika

Latinamerika er præget at stor økonomisk og social ulighed. Den overgår uligheden i alle andre regioner. Der er voldsom mangel på stabile jobs med ordentlige forhold i den formelle økonomi. En af de største udfordringer er den enorme arbejdsløshed blandt unge. I gennemsnit står én ud af fem unge uden job. Det får mange til at tage arbejde i den uformelle sektor eller ende i kriminalitet. 

Colombia er et forholdsvist rigt land med stigende vækst primært baseret på udvinding af naturressourcer. Det er også et af verdens mest ulige lande. Flertallet af folk på landet er fattige, ligesom de fleste af de mere end 6 millioner internt fordrevne fra borgerkrigen, og et stærkt stigende antal flygtninge fra nabolandet Venezuela. Generelt er der meget lav respekt for arbejdstagerrettigheder og kun 1.2 procent af landet arbejdere er dækket af en overenskomst. Flere end 60 procent er beskæftiget i den uformelle økonomi. 

I 2016 indgik regeringen og guerillabevægelsen FARC en længe ventet fredsaftale efter mere end 50 års borgerkrig. Det bragte håb om økonomisk udvikling, og større sikkerhed for den store del af befolkningen, som har været fanget mellem hær, guerilla og paramilitære styrker. I første omgang har det dog ført til, at paramilitære grupper og kriminelle bander har skærpet kampen om magten over de områder, som før var under FARCs kontrol. Fagforeningsfolk og andre sociale ledere, der forsvarer almindelige menneskers rettigheder er særligt udsatte for trusler og mord. Colombia er det farligste land i verden at være fagligt aktiv. Alene i 2017 blev 19 fagforeningsfolk myrdet og tallet er stigende. 

Bolivia er det fattigste land i Sydamerika. På trods af lovende udvikling i landet går det langsomt og den offentlige sektor er kendetegnet ved korruption og ineffektivitet. Fagbevægelsen er ofte på gaden med protester mod regeringen og kræver en bedre arbejdsmarkeds-lovgivning. En stor del af befolkningen udgøres af oprindelige folk, der kæmper for at bevare deres ret til jord og selvbestemmelse. Det indebærer for eksempel at blive konsulteret før staten eller virksomheder gennemfører projekter på deres landområder. Det kan blandt andet dreje sig om anlæggelse af veje, miner eller skovhugst. Det bringer dem nogle gange i interessekonflikt både med regeringen og med dele af fagbevægelsen. 

Kriminaliteten i Mellemamerika er voldsomt høj og mordraterne er blandt verdens højeste. Narkomafiaens magt, den organiserede kriminalitet og den medfølgende vold, begrænser også den økonomiske udvikling blandt andet i form af en uofficiel privat ”erhvervs-skat” og manglende investeringer.

Honduras infiltrerer mafiaen de statslige institutioner og mange faglige ledere bliver nødt til at gå i eksil på grund af mordtrusler. Politianmeldelser bliver ikke taget alvorligt, så fagforeningsarbejde indebærer en stor personlig risiko. 3Fs lokale partnere arbejder for at styrke fagforeninger og sikre faglige rettigheder. Det er lykkedes fagbevægelsen at få forhandlet bedre løn og arbejdsforhold, særligt i landets eksportzoner, hvor social dialog har vist sig at højne både produktivitet og levestandard og tiltrække flere udenlandske investeringer.

Vær med til at styrke vores arbejde i Latinamerika 

Der er flere 3F solidaritetsgruppen, som samarbejder med søsterorganisationer indenfor landbrug, transport og byggeri i Latinamerika. 

Tag kontakt til en solidaritetsgruppe hvis du vil høre mere eller har lyst til at engagere dig i fagligt arbejde over grænser 

Læs mere om vores arbejde og resultater i Latinamerika i 3F Internationals seneste årsrapport: