OBS: Du er nu offline

Arbejdsmiljøprisen 2022:  Slagteri har skåret markant ned på arbejdsulykker

Fjerkræslagteriet Hkscan i Vinderup var blandt vinderne, da Arbejdsmiljørådet torsdag hyldede virksomheder, som har gjort en særlig indsats for deres ansattes arbejdsmiljø.

Glade vindere. Med humor, visuelle udtryk og små kampagner har arbejdsmiljørepræsentant Tina Petersen og produktionschef Klaus Sloth (billedet) sammen med deres kollegaer og ledelsen på fjerkræslagteriet Hkscan reduceret antallet af arbejdsulykker markant. Indsatsen blev belønnet med Arbejdsmiljøprisen 2022 i kategorien arbejdsulykker.  (
	Arbejdsmiljørådet/Simon Knudsen)
Glade vindere. Med humor, visuelle udtryk og små kampagner har arbejdsmiljørepræsentant Tina Petersen og produktionschef Klaus Sloth (billedet) sammen med deres kollegaer og ledelsen på fjerkræslagteriet Hkscan reduceret antallet af arbejdsulykker markant. Indsatsen blev belønnet med Arbejdsmiljøprisen 2022 i kategorien arbejdsulykker. ( Arbejdsmiljørådet/Simon Knudsen)
Af 
 

Knivene er skarpe og tempoet højt, når medarbejderne hos Hkscan i Vinderup hver dag slagter, parterer og pakker godt 185.000 kyllinger.

Alligevel er det lykkedes fjerkræslagteriet at reducere antallet af arbejdsulykker fra 56 i 2016 til to mindre alvorlige sidste år. Det blev belønnet med Årets Arbejdsmiljøpris 2022 i kategorien arbejdsulykker, da Arbejdsmiljørådet ved en temadag i DGI-byen i København torsdag hædrede fire arbejdspladser, som har gjort en ekstraordinær indsats for deres ansattes arbejdsmijø, sikkerhed og sundhed.

- Prisen betyder fantastisk meget. Vi er rigtig stolte af de resultater, som vi har opnået, siger fabrikschef Søren Bai, Hkscan, til Fagbladet 3F.

Humor og små kampagner

Hkscans medarbejdere kommer fra 26-27 lande, og 42 procent af dem er af anden etnisk herkomst end dansk.

- Så det kan være svært at nå ud til alle, og vi har tidligere prøvet med skriftlige opslag og formaninger, siger Søren Bai.

Derfor er Hkscan gået nye veje og har brugt humor, kreative indslag, virtuelle redskaber og små kampagner for at få sat fokus på sikkerheden og forebygge ulykker. Det har virket.

- Nu er andre virksomheder også begyndt at kontakte os for at høre, hvordan vi har gjort, siger fabrikschefen.

Inspiration at hente

Ud over Hkscan var der priser til tre andre virksomheder, der har gjort en særlig indsats for henholdsvis det psykiske arbejdsmiljø, muskel- og skeletbesvær og for at mindske brugen af farlig kemi.

- De fire arbejdspladser har med vidt forskellige indsatser skabt synlige forbedringer af arbejdsmiljøet, og det er meget inspirerende, siger Cristina Lage, formand for Arbejdsmiljørådet.

- Jeg er sikker på, at andre arbejdspladser kan hente inspiration i både tiltagene og de gode erfaringer med at samarbejde om arbejdsmiljøet, der giver disse fantastiske resultater, siger hun.

Ros fra minister

Fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er der også ros til vinderne og de i alt 12 arbejdsplader, der var nomineret til priserne.

- Danmark har brug for virksomheder som dem, der går forrest med det gode eksempel – og går en ekstra mil – for at fremme trivslen blandt deres medarbejdere, udtaler Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse, hvor han understreger, at værdien af et godt arbejdsmiljø ikke kan overdrives. 

- Det giver større sikkerhed, mindre nedslidning, bedre trivsel og helbred og færre sygedage. Et godt arbejdsmiljø kommer dermed ikke bare lønmodtagere og arbejdsgivere til gavn, men også samfundet som helhed, lyder det fra ministeren.