OBS: Du er nu offline

Nedslående:  Kortuddannede er mere syge og dør tidligere - stadigvæk

Længden på uddannelse og størrelse på pengepungen er med til at afgøre, om man bliver syg og får god nok hjælp i sundhedssystemet. På nogle områder er uligheden i sundhed mellem de kort- og langtuddannede faktisk vokset de seneste år, viser ny rapport.

Den sociale ulighed starter allerede i barndommen, blandt andet i form af overvægt og dårlige tænder.  (
	Bjarke Ørsted/Ritzau Scanpix)
Den sociale ulighed starter allerede i barndommen, blandt andet i form af overvægt og dårlige tænder. ( Bjarke Ørsted/Ritzau Scanpix)
Af 
 

Kortuddannede bliver oftere alvorligt syge. Og som konsekvens mister de i højere grad arbejdet og får en ringere hjælp i sundhedsvæsnet end danskere, der har en lang uddannelse.

De kortuddannede ryger også oftere eller har i højere grad diabetes end personer med længerevarende uddannelser.

Kort sagt er der stor ulighed i sundhed og sygdom på rigtigt mange områder, når man analyserer efter, hvilken uddannelse befolkningen har.

Og det har man gjort i en helt ny rapport, ”Social ulighed i sundhed og sygdom – udviklingen i Danmark i perioden 2010-2017”, som er offentliggjort onsdag.

- Der er stor ulighed inden for de fleste af de områder, vi har undersøgt. Vi finder blandt andet, at personer med en kort uddannelse oftere rammes af sygdom, ligesom de også har flere konsekvenser af deres sygdom i form af at miste deres arbejde og dø tidligere. Der er også en større andel, der ryger, er overvægtige og har dårligt mentalt helbred, siger professor Annette Kjær Ersbøll fra Statens Institut for Folkesundhed i en pressemeddelelse.

Uligheden stiger 

Det er netop Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der har lavet rapporten for Sundhedsstyrelsen.

Rapporten indeholder 69 indikatorer, der er analyseret i forhold til befolkningens uddannelsesniveau.

Rapporten konkluderer, at uligheden i dag er lige så stor som i 2010 inden for en række områder. Og på nogle områder stiger den tilmed.

- I perioden 2010-17 bliver forskellen i andelen med multisygdom (patienter, der lider af mindst to kroniske sygdomme, red.) større mellem personer med en kort og en videregående uddannelse. Tilsvarende ses en stigende forskel i andelen af personer, der screenes for kræft, samt i andelen, der bliver indlagt med sygdomme, der kunne være undgået, såsom dehydrering, siger Annette Kjær Ersbøll.

Det starter som barn

Allerede tidligt i livet tager uligheden fat.

Færre børn født af mødre med kort uddannelse ammes i de fire måneder, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, set i forhold til børn født af mødre med en videregående uddannelse.

Også huller i tænderne konstateres oftere hos børn, hvis forældre har en kort uddannelse. Og den samme tendens gør sig gældende med overvægt.

Også færre børn bliver børnevaccineret, hvis de har kortuddannede forældre, sammenlignet med børn af forældre med en lang uddannelse.

Der er blandt andet også social ulighed i spædbørnsdødelighed og andelen af børn, der bliver født for tidligt og for små.

Sættes ind så tidligt som muligt

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) kalder alt i alt rapportens konklusioner for alarmerende.

- Vi har fælles adgang til sundhed som et fundament i vores sundhedssystem. Men vi kan se, at der er en uforklarlig og helt urimelig ulighed i sundhed, som slår revner i vores samfundsmodel, siger ministeren til Ritzau.

Sundheds- og ældreministeren mener, at der blandt andet skal sættes ind så tidligt som muligt hos udsatte familier med nyfødte børn.

- Vi skal reformere sundhedsplejerskeordningen. Vi skal fokusere langt mere på de familier, hvor vi ved, at gør vi ikke noget, så får de børn senere langt flere sygdomme og problemer end andre, siger Magnus Heunicke.

Han peger også på, at sundhedskampagner ofte bare går hen over hovedet på dem, som de var stilet mod.

- Kampagner kan ikke stå alene. Man skal også turde tage de svære beslutninger om begrænsning af adgangen og højere priser, siger sundhedsministeren til Ritzau.

Kommer ikke bag på 3F

I 3F, der organiserer mange ufaglærte og faglærte, kommer rapportens konklusioner ikke bag på næstformand Tina Christensen.

- Desværre. Vi har længe vidst, at de lønmodtagere med den korteste uddannelse også lever væsentlig kortere end lønmodtagere med lange uddannelser, siger Tina Christensen.

Årsagerne er mange, men helt indlysende er det, at mange kortuddannede har et fysisk hårdt belastende arbejde, siger Tina Christensen. 

- I første omgang er der behov for, at vi anerkender forskellen, og her er rapporten en stor hjælp. Derudover er der behov for, at vi sætter ind over en bred kam. Indsatsen starter i barndommen og skal fortsætte hele livet. Der er brug for indsatser i forhold til behandlingssystemet, men også strukturelt, så den ufaglærte får samme muligheder som den højtuddannede, slår Tina Christensen fast.

En lignende rapport som den, der netop er offentliggjort, vil blive udgivet hvert fjerde år, sådan at det bliver muligt at følge udviklingen i den sociale ulighed i sundhed og sygdom, oplyser Statens Institut for Folkesundhed.