OBS: Du er nu offline

Vi lever længere - uden at helbredet bliver bedre

Næsten halvdelen af alle ældre over 65 år døjer med langvarig sygdom, eftervirkninger af skader, handicaps eller lidelser af mindst seks måneders varighed. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Over en million danskere er over 65 år, og livskvaliteten er ikke fulgt med den højere levealder for alle, viser en undersøgelse. (
	Arkiv / Billedbureauet Colourbox)
Over en million danskere er over 65 år, og livskvaliteten er ikke fulgt med den højere levealder for alle, viser en undersøgelse. ( Arkiv / Billedbureauet Colourbox)
Af 
 

Danskernes gennemsnitlige levealder er steget, men det er langt fra alle, der kommer til at nyde deres otium uden at få problemer med helbredet, eller som kan realisere drømmen om at bestige et bjerg, når de går på pension.

Ifølge rapporten “Ældres sundhed og trivsel – Ældreprofilen 2019” fra Sundhedsstyrelsen har 47 procent af alle ældre over 65 år en langvarig sygdom, langvarige eftervirkninger af en skade, handicaps eller en langvarig lidelse af mindst seks måneders varighed. Samtidig døjer over 5 ud af 10 ældre med to specifikke sygdomme, mens 1 ud af 10 er ramt af fem eller flere sygdomme.

Livskvaliteten øges ikke

- Forlængelsen af levetiden er generelt ikke blevet fulgt op af en bedre livskvalitet, siger Knud Juel, der er professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed under Syddansk Universitet.

- Maler man med den store pensel, er der ingen markante udsving i, hvordan de ældre har det fysisk og mentalt i forhold til tidligere undersøgelser, siger han.

ARTIKLEN FORTSÆTTER UNDER GRAFIKKEN

I takt med, at vi lever længere og længere, bliver gruppen af ældre større, da den også kommer til at omfatte flere personer med dårligt helbred og folk, som tidligere ville have været døde, påpeger Knud Juel.

- Så du kan sige, at de ældre i gennemsnit hverken har fået det bedre eller værre. Og det er vel meget godt, når flere og flere når op i de højere aldersgrupper, siger han.

Over en million ældre

Pr. 1. januar 2017 var der ifølge Sundhedsstyrelsens rapport 1.169.563 personer over 65 år i Danmark, svarende til 19 procent af befolkningen. Rapporten om de ældres sundhed og trivsel tager ikke højde for, at der er cirka 80.000 demente danskere og godt 40.000 ud af de over en million ældre over 65 år, der har så dårligt et helbred, at de er på plejehjem.

- Undersøgelsen bygger på data fra Sundhedsprofilen. Her var der ikke inddraget spørgsmål om demens, derfor er det heller ikke med her, siger Niels Sandø, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsens forebyggelsesenhed.

Han mener ikke, at der er noget overraskende i, at man begynder at få sygdomme, når man bliver ældre.

- Der er også rigtig mange ældre, som har det godt, men der er områder, hvor vi ikke ser den fremgang, som vi kunne have håbet på, når vi lever længere, siger Niels Sandø.

- I forhold til andelen af ældre med dårlig fysik, dårlig funktionsevne og dårligt helbred, viser undersøgelsen, at der ikke er sket en udvikling til det bedre i forhold til tidligere undersøgelser, siger han.

ARTIKLEN FORTSÆTTER UNDER GRAFIKKEN

Forskellen på rig og fattig er øget

I dag er den gennemsnitlige levealder i Danmark 82,9 år for kvinder og 79 år for mænd. Men ifølge Kaare Christensen, der er leder af Dansk Center for Aldringsforskning og Dansk Tvillingeregister ved Syddansk Universitet i Odense, viser den kun et øjebliksbillede af, hvor længe folk her i landet lever, hvis dødeligheden i alle aldersgrupper forbliver uændret.

- Den faktiske levealder er et vanskeligere begreb. Når man taler om, at vi lever længere, gælder det alle indkomstgrupper, men det er den fjerdedel af befolkningen med den bedste økonomi, som nyder mest godt af det. Forskellen på, hvor længe de i toppen og de bunden af indkomstfordelingen lever, er blevet øget, siger Kaare Christensen.

- En af årsagerne er en uheldig kombination af, at de som har den mindste indkomst på arbejdsmarkedet ofte også har det fysisk hårdeste arbejde og en mere uhensigtsmæssig livsstil som for eksempel med rygning, siger han.