OBS: Du er nu offline

Viden om mental sundhed

Her kan du finde henvisninger til foreninger og kommuner, der giver viden om mental sundhed.
Viden om mental sundhed s

Viden om mental sundhed

Sundhed.dk   
Få overblik over kommunens sundheds tilbud. Du kan finde alt fra din sygejournal, til fysioterapeuter og psykologer.

Sammen om mental sundhed  
Sammen om mental sundhed er en række værktøjer, som giver viden om mental sundhed på arbejdsmarkedet, eller når man er på vej tilbage i job. 

ABC for mental sundhed  
ABC for mental sundhed og deres samarbejdspartnere laver aktiviteter, der sætter fokus på at - Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt.

Depression 
Du kan få mere viden om depression og symptomer her. Hvis du har en depression, og har brug for nogen at tale med, kan du gratis få rådgivning hos depressionslinjen her

Angst 
Du kan få mere viden om angst og symptomer her

"Alene" om mental sundhed 
Folderen indeholder viden om mental sundhed, former for depression og angst, samt en introduktion i fællesskabets betydning for mental sundhed. Du kan finde den her

Der er muligheder - selv når livet slår knuder  
Folderen indeholder en case, der beskriver en mands ekstroverte depression og hvordan han opfatter sin situation. Det tiltænkt at medlemmer med depression kan genkende symptomerne. Folderen indeholder en skala hvor man kan måle sin mentale sundhed, samt en række henvisninger til professionelle der kan hjælpe. Du kan finde folderen her.  

Patientforeninger og pårørende  
At være pårørende eller være ny med én diagnose, kan give anledning til en masse spørgsmål og bekymringer. Nedenfor er der samlet en række foreninger, der kan give viden og støtte. En liste over alle patientforeninger kan findes her

Det Sociale Netværk   
Er et psykiatrinetværk som b.la Består af Sind, OCD-foreningen og Bedre Psykiatri.

SIND og Sind Ungdom  
Landsforeningen SIND arbejder for at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. Landsforeningen arbejder for trivsel, forebyggelse og helbredelse. Poul Nyrup Rasmussen er ambassadør for Landsforeningen SIND. 

Bedre Psykiatri og Bedre Psykiatri Ungdom
Bedre Psykiatri er en landsforening for pårørende til psykiske syge. Det vil sige, Bedre Psykiatri er et tilbud til alle, der kender én, der har psykiske problemer. Det kan være som forældre, børn, venner, kollegaer eller andet. 

DepressionsForeningen 
DepressionsForeningen er en uafhængig patientforening, der tilbyder netværk, støtte og sammenhold til dig, der er patient eller pårørende til et menneske med en depression eller bipolar lidelse. 

OCD-foreningen 
OCD-foreningen er en patientforening, der via rådgivning og støtte hjælper OCD-ramte og deres pårørende. De laver informationsmateriale til behandlingssystemerne og forsøger at etablere lokal telefonrådgivning. 

Fountain House 
Fountain House er for mennesker, som på grund af længerevarende psykisk sygdom eller alvorlige psykiske vanskeligheder har mistet kontakten til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Som medlem får du mulighed for at genoptræne dine faglige og sociale færdigheder i trygge rammer. Fountain House tilbyder også hjælp til afklaring af uddannelses- og erhvervsrettede ønsker. 

LAP  
LAP er en organisation, hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere støtter hinanden, tager fælles initiativer, formulerer en politiske udspil og stiller krav vedrørende nuværende og tidligere psykiatribrugeres egne interesser. 

LMS 
LMS Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade tilbyder landsdækkende rådgivning og støtte til personer, der er ramt af en spiseforstyrrelse eller som er selvskaden og deres pårørende. LMS tilbyder telefon- mail- og chatrådgivning, personlig rådgivning og opretter støttegrupper.

ADHD-foreningen  
ADHD-foreningen arbejder for at skabe forståelse for og forbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende. Foreningen tilbyder rådgivning, kurser for fagpersonale og forældre samt støttegrupper.

Startlinjen 
Startlinjen er en landsdækkende telefonlinje, som tilbyder ressourceskabende samtaler til mennesker i svære livssituationer. En del af dem, der ringer, kæmper med ensomhed. Andre har været ude for en livskritisk begivenhed som eksempelvis alvorlig psykisk eller fysisk sygdom, tab, arbejdsløshed eller skilsmisse.

Skizofreniforeningen 
Skizofreniforeningen er en privat organisation, der arbejder for at skabe et bedre liv for mennesker med skizofreni, blandt andet inden for områderne beskæftigelse, uddannelse, behandling, forskning og oplysning.

Outsideren  
Outsideren er Danmarks eneste landsdækkende tidsskrift om psykiatri, der ikke er skrevet af behandlere, journalister eller forskere.

Sider til unge

Unge på vej 
Unge på vej hjælper med at sætte på dagsordenen rundt omkring i landet på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser eller der hvor der er behov for det.

VærDig 
VærDig er et initiativ, der med udgangspunkt i de lokale headspaces i Storkøbenhavn, Syddanmark og Midtjylland vil hjælpe børn og unge med negative tanker om krop, kost og motion. 

Headspace 
Headspace er et rådgivningstilbud til unge. Det er et frirum, hvor der altid er nogen at tale med, hvor intet er forkert, og ingen problemer er for store eller små.

Ungekompasset 
Ungekompasset.dk er en hjemmeside, hvor unge, venner, familie og fagfolk kan søge oplysninger om, hvor man kan gå hen og finde hjælp, tilbud og støtte til psykisk sårbare