OBS: Du er nu offline

Darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai išrinkimas

Danijos įstatymuose numatyta teisė išsirinkti darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai.

Vienas iš kolegų

Įmonės darbuotojų kolektyvas išrenka darbuotoją, kuriam suteikiami įgaliojimai atstovauti kolegų interesams saugos ir sveikatos srityje. Jis/ji dalyvauja susitikimuose bei diskusijose su darbdaviu, kur kolektyvo vardu gali reikalauti, kad įmonė imtųsi reikiamų priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. Patys darbuotojai yra geriausia susipažinę su galimais saugos trūkumais darbo vietoje, būtent todėl įstatymai numato teisę išsirinkti darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai.

Kada galima išsirinkti atstovą saugai ir sveikatai?

Kai statybvietėje dirba ne mažiau kaip 5 darbuotojai iš tos pačios įmonės turi būti renkamas darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai. TAIP PAT

Įmonėse, kuriose dirba ne mažiau kaip 10 darbuotojų, taip pat turi būti renkamas darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai. Didelėse įmonėse įprasta, kad kiekvienas padalinys vykdo atskirus atstovų rinkimus, taip pvz. tiek staliai, tiek betonuotojai turi atskirus atstovus saugai ir sveikatai.

Kaip išsirinkti atstovą saugai ir sveikatai?

Visų pirma rekomenduojame kreiptis į profesinę sąjungą (3F). 3F padės sureguliuoti rinkimus.

Jeigu norite išsirinkti atstovą saugai ir sveikatai statybvietėje, turite susitarti dėl rinkimų datos ir laiko. Labai svarbu, kad visi darbuotojai (taip pat ir pameistriai), būtų informuoti apie planuojamus rinkimus, kad galėtų juose dalyvauti. Jūsų viršininkas ar statybos vadovas negali nei būti išrinktas, nei išvis dalyvauti rinkimuose! Įmonė neturi teisės kištis į rinkimus. (Nuoroda: Hvem har valgret til valg af arbejdsmiljørepræsentant? - Arbejdstilsynet (at.dk).)

Visi darbuotojai turi teisę kandidatuoti į darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai poziciją. Pameistriai negali kandidatuoti, tačiau turi teisę balsuoti.

Jei norite įmonėje išsirinkti atstovą saugai ir sveikatai, tikriausiai turėsite paprašyti įmonės tai organizuoti. Svarbiausia kreipkitės į profsąjungą patarimo.

Mane išrinko darbuotojų atstovu saugai ir sveikatai. Kas toliau?

Jei jus išrinko darbuotojų atstovu saugai ir sveikatai, jūs būtinai turite apie tai pranešti profesinei sąjungai. Profesinė sąjunga gali jums padėti vykdyti atstovo užduotis bei pasiūlyti kursus, kurie padės jums geriau pasiruošti galimiems iššūkiams. (Nuoroda su kontaktine informacija: Contact the unionen (3f.dk).)

Jei esate darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai, turite dalyvauti saugos susirinkimuose statybvietėje. Atstovaujate savo kolegų interesus, todėl labai svarbu, kad prieš susirinkimus pakalbėtumėte su kolegomis ir išsiaiškintumėte, ar yra kokių nors problemų ar klausimų, kuriuos turėtumėte iškelti saugos susirinkime. Jeigu jūsų bendradarbiai turės klausimų ar problemų dėl saugumo darbo vietoje, darbo sąlygų, įtampos ir streso darbe, jie kreipsis į jus.

Jei esate išrinktas darbuotojų atstovu saugai ir sveikatai įmonėje arba įmonės padalinyje, dalyvausite susirinkimuose apie saugą ir darbo aplinką įmonėje. Įmonė turėtų jus įtraukti į darbo planavimą. Čia jūs taip pat esate kolegų balsas, todėl jūsų svarbiausia užduotis yra kalbėtis su kolegomis ir išgirsti kaip, jų nuomone, būtų galima pagerinti saugą ir darbo aplinką. Jūs bendradarbių vardu kovojate už geresnes ir saugesnes darbo sąlygas, tačiau nepamirškite, kad kolegų palaikymas ir pasitikėjimas labai svarbus. Esame stipresni, kai laikomės išvien!

Kaip darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai esate apsaugotas nuo atleidimo. Jei įmonė jus atleidžia, nedelsdami kreipkitės į profesinę sąjungą.

Oficialias taisykles galite rasti čia: Requirements for health and safety cooperation (workplacedenmark.dk)

Šaltinis: Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet - Arbejdstilsynet (at.dk)