OBS: Du er nu offline

Kovok su mumis!

Profsąjungos kovoja už naujas kolektyvinių sutarčių sąlygas, kuriose numatytos geresnės darbo sąlygos Danijoje dirbantiems migrantams.

Profsąjungos ir darbdavių organizacijos derasi dėl naujų kolektyvinių sutarčių, kurios galios privačiame Danijos darbo sektoriuje. Viena pagrindinių šių derybų temų yra geresnės sąlygos darbuotojams imigrantams. 3F BJMF pagrindinis darbotvarkės klausimas yra būtent tai, kad imigravę darbuotojai gautų didesnį minimalų atlyginimą ir norime, kas būtų įvesta kolektyvinė atsakomybė.

Didesnis minimalus atlyginimas

Danijos statybos sektoriaus darbuotojai su savo darbdaviais visada susitaria dėl didesnio atlyginimo nei jis buvo numatytas prieš tai buvusioje kolektyvinėje sutartyje. Pavyzdžiui, visiškai normalu, jei metalo konstrukcijų montuotojas gauna 226 dkk už valandą, nors kolektyvinėje sutartyje minimalus atlyginimas numatytas tik 126 dkk už valandą. 

Tokį užmokestį dažniausiai gauna imigravę darbuotojai, nors jie ir yra profsąjungų nariai, tačiau jie neturi galimybių derėtis dėl vietinių susitarimų. Jau pastebėjome, kad gaunasi vos ne taisyklė, kad imigravęs darbuotojas praktiškai gauna tik kolektyvinėje sutartyje numatytą minimalų atlygį. Profesinė sąjunga siekia pagerinti imigrantų darbo užmokestį, todėl siekia, kad numatytas minimalus atlyginimas būtų aukštesnis.

Kolektyvinė atsakomybė

Per paskutinius 20 metų pagrindinės rangovų įmonės pradėjo samdyti mažesnes įmones, kuriose mokamas pakankamai žemesnis valandinis atlyginimas. Tokiose įmonėse dažniausiai dirba darbuotojai iš užsienio. Jei tokiai įmonei yra iškeliama darbo byla dėl neteisingai mokėto darbo atlyginimo jų darbuotojams, ji paskelbia bankrotą, o darbuotojams neišmokamas jų uždirbtas atlyginimas. Tokiose situacijose beveik visada išlošia pagrindinis rangovas, kuri pasamdė įmonę, atliekančią darbus pigiau. Todėl profsąjunga siekia, kad būtų įvesta kolektyvinė atsakomybė dėl darbuotojų atlyginimo, kai pagrindinis rangovas būtų atsakingas už visų darbuotojų atlyginimus, jei samdoma įmonė bankrutuotų.

Darbo ginčai šalies mastu

Dažniausiai darbdavių organizacijos ir profsąjungos randa bendrą sutarimą dėl naujos kolektyvinės sutarties, kurioje numatomos geresnės sąlygos darbuotojams. Todėl minimalus atlyginimas kyla keliomis kronomis kasmet. Tačiau, kai profesinių sąjungų atstovai neranda bendro sutarimo su darbdavių organizacijomis, ar kai profsąjungų nariai balsuoja neigiamai už naują kolektyvinę sutartį, nors prieš tai abi šalys buvo susitarusios, tai gali kilti darbo sektoriaus konfliktas, kuris apima beveik visas sritis Danijos privačiame sektoriuje. Konflikto metu užsidaro visi fabrikai, parduotuvės ir statybvietės. Toks konfliktas anksčiausiai gali prasidėti 2020 kovo 1 d., todėl ir tu, kaip darbuotojas, negalėsi dirbti galimo konflikto metu.

Profsąjungų nariai, kurie dalyvauja tokiame konflikte, visada gauna išmokas iš streiko fondo. Tačiau jei nori būti apsaugotas galimo konflikto metu, turi įstoti į profsąjungą iki vasario 1 d.

Kaip tu gali kovoti kartu

Artimiausiais mėnesiais 3F BJMF organizuoja eilę įvairių akcijų. demonstracijų ir susitikimų, nes nori atkreipti dėmesį į būsimus susitarimus. Suplanuoti renginiai:

  • Sausio 25 d., šeštadienį, BJMF organizatoriai (aktyvistai) statybvietėse lankys darbuotojus iš užsienio.
  • Vasario 29 d., šeštadienį, vyks 3F BJMF kampanija dėl naujos kolektyvinės sutarties.

Mielai kviečiame dalyvauti abiejuose renginiuose.

Jei profsąjungos ir darbdavių organizacijos sutars dėl naujos kolektyvinės sutarties, tada visi profsąjungų nariai, kuriems teks dirbti pagal šiuos susitarimus, balsuos priimti ją ar atmesti. Balsavimo teisę turi ir nariai iš užsienio.

Jei profsąjungos ir darbdavių organizacijos nesutars dėl naujos kolektyvinės sutarties, ar profsąjungų nariai balsuos neigiamai, tada prasidės darbo konfliktas. Jo metu visi 3F BJMF nariai kasdien rinksis skyriuje ir planuos tos dienos akcijas bei demonstracijas.

3F BJMF kalbų klubai, taip pat, organizuos savo veiklą tiek prieš galimą konfliktą, tiek jo metu. Labai svarbu, kad tiek tu, tiek tavo kolegos iš užsienio organizuotumėtės kalbos klube, kur gimtąja kalba galėsite išreikšti savo nuomonę.

Atkreipk dėmesį į tai, kad, jei nori gauti paramą, taip pat ir finansinę, konflikto metu, iki vasario 1 d. turi tapti tikros profsąjungos nariu. 

Daugiau informacijos apie tai, kas yra tikros profsąjungos, o kurios yra neorganizuotos (geltonosios) ir tik naudoja profsąjungos vardą, rasi čia.