OBS: Du er nu offline

Reikalaujame didesnio minimalaus darbo užmokesčio!

3F-BJMF imigrantas nariai pateikė pasiūlymus, nes artėja derybos dėl naujų kolektyvinių sutarčių.

Sekmadienį, birželio 16, 30 imigrantų susirinko 3F-BJMF, Valby, susitikimas buvo skirtas artėjančioms deryboms dėl kolektyvinių sutarčių. Susitikimą surengė BJMF, nes profsąjunga norėjo išgirsti, kokius reikalavimus imigrantai norėtų aptarti prie derybų stalo.

Dabartiniai kolektyviniai susitarimai privačiame darbo rinkos sektoriuje baigiasi 2020 m. kovo 1 d., todėl dabar yra geriausias laikas pradėti derybas dėl naujų susitarimų. Iki šių metų rugsėjo mėn. 3F nori surinkti savo narių pasiūlymus ir pageidavimus, o po to prasidės lėtas derybų procesas. Galutiniai rezultatai turėtų paaiškėti 2020 m. sausio - vasario mėnesiais. Daugiau apie kolektyvines sutartis skaitykite čia

Žinoma, yra daug skirtingų nuomonių, pageidavimų ir pasiūlymų, kokie punktai turėtų būti įtraukti į naujas kolektyvines sutartis. Todėl labai svarbu, kad pasiūlymai būtų pateikti kuo anksčiau, kad su jais galėtų susipažinti ir kiti profsąjungos nariai, o taip pat, juos galėtų išsinagrinėti profsąjungos atstovai, kurie yra įgalioti atstovauti darbuotojų interesus derybų metu. Todėl BJMF nusprendė jau dabar paklausti savo imigrantų darbininkų, kokių pasiūlymų jie turi. Ypač svarbu, kad BJMF imigrantų darbininkų poreikiai būtų išgirsti, nes jie žino geriau nei bet kas kitas, su kokiomis problemomis susiduria čia dirbantys imigrantai, kurių šiuo metu Danijoje dirba daugiau nei 200,000.

30 narių, kurie dalyvavo BJMF narių susirinkime, buvo pasidalinę į atskiras darbo grupes pagal savo gimtąją kalbą ir kiekviena jų išskyrė po 4-6 svarbiausius punktus, kurių jie tikisi naujose kolektyvinėse sutartyse. Rezultatai:

Rumuniškai kalbančiųjų darbo grupės pasiūlymai: 1) didesnis minimalus darbo užmokestis, 2) kolektyvinių sutarčių vertimas į darbuotojų gimtąją kalbą, 3) darbdavių kolektyvinė atsakomybė, 4) nedarbingumas turi būti apmokamas ir šeštadieniais, 5) darbdavys turi apmokėti už danų k. mokslą.

Portugališkai ir ispaniškai kalbančiųjų darbo grupės pasiūlymai: 1) vienodas užmokestis visiems, kurie dirba toje pačioje įmonėje, 2) vertimo paslaugos kvalifikacijos kėlimo kursų metu, 3) ilgesni įspėjimo terminai dėl atleidimo iš darbo, 5) didesnis minimalus darbo užmokestis.

Lietuviškai kalbančiųjų darbo grupės pasiūlymai: 1) ilgesni įspėjimo terminai dėl atleidimo iš darbo, 2) kolektyvinių sutarčių ir įkainių vertimas į gimtąją kalbą, 3) darbo sutarčių vertimas į gimtąją kalbą, 4) darbdavių kolektyvinė atsakomybė, 5) kontrolės ir organizacinis fondas, kurio pagalba imigrantai būtų informuojami apie savo, kaip darbuotojų, teises bei užtikrinama, kad įmonės laikytųsi pasirašytos kolektyvinės sutarties, 6) didesnis minimalus darbo užmokestis.

Lenkiškai kalbančiųjų darbo grupės pasiūlymai: 1) vertimo paslaugos kvalifikacijos kėlimo kursų metu, 2) didesnis apmokėjimas už viršvalandžius, 3) apmokamos pertraukos, 4) darbuotojams, kurie atstovauja profsąjungą, tas darbo laikas, kurio metu jie atstovauja profsąjungos interesus įmonės darbuotojams, turi būti apmokėtas, 5) didesnis minimalus darbo užmokestis.

Po to, kai kiekviena darbo grupė pristatė savo pasiūlymus, buvo išskirti keturi pagrindiniai punktai, dėl kurių įtraukimo į naujas kolektyvines sutartis bus deramasi artimiausiu metu:

  1. Didesnis minimalus darbo užmokestis
  2. Vertimas raštu ir žodžiu
  3. Darbdavių kolektyvinė atsakomybė
  4. Kontrolės ir organizacinis fondas

Artimiausiais mėnesiais BJMF imigrantų narių laukia didelis iššūkis, jie savo pasiūlymus turės pateikti 3F padaliniuose bei pasidalinti šia informacija visoje šalyje. Tai nebus lengva užduotis susitikime dalyvavusiems nariams, bet jei jie sulauks paramos iš 200,000 imigrantų darbuotojų, gyvenančių Danijoje, tai jų balso niekas negalės ignoruoti!