OBS: Du er nu offline

Ligos išmokos Danijoje

Kada ir kaip galite gauti ligos išmokas Danijoje kaip imigravęs darbuotojas?

Ligos išmokų įstatymas
Ligos išmokos, kurias moka komuna, yra mažesnės nei ligos išmokos, kurios yra numatytos kolektyvinėse sutartyse.

Kolektyviniai susitarimai
Jei Jūsų darbdavys turi pasirašęs kolektyvinę sutartį su profsąjunga, tai jūsų teisė į ligos išmokas yra numatyta šioje sutartyje.

Jei darbo metu patyrėte nelaimingą atsitikimą, turite teisę į ligos išmokas iškart, nepriklausomai nuo to, kiek laiko dirbate įmonėje.

Tam, kad susirgus turėtumėte teisę į ligos išmokas, įmonėje turite dirbti ne trumpiau nei tris mėnesius.

Ligos išmokų mokėjimas yra apibrėžtas įstatymu
Kiekvienos darbo srities kolektyvinėse sutartyse numatyti terminai, kiek ilgai galite sirgti ir kokias ligos išmokas galite gauti ligos atveju, gali skirtis. Dėl detalesnės informacijos apie ligos išmokas Jūsų konkrečiu atveju susisiekite su savo profsąjungos skyriumi.

Ką turite padaryti, kad gautumėte ligos išmokas Danijoje?
Jei norite gauti ligos išmoką Danijoje, tai iki pirmos ligos dienos per paskutinius 6 kalendorinius mėnesius turite išdirbti 240 valandų, o per paskutinius 5 mėnesius turite išdirbti mažiausiai 40 val. per mėnesį. Ši taisyklė negalioja tuo atveju, jei ligos išmoka mokama dėl nelaimingo atsitikimo darbo metu.

Liga dėl nelaimingo atsitikimo darbo metu
Jei nelaimingo atsitikimo darbe pasėkoje Jūs negalite dirbti, tai ligos išmoka mokama nuo pirmos ligos dienos, net jei ir nedirbote įmonėje pakankamai ilgai, kaip to reikalauja įstatymas. Tokiu atveju, nelaimingo atsitikimo metu patirta žala turi būti užregistruota ir pripažinta Darbo rinkos draudimo (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring). Nelaimingo atsitikimo vertinimas ir žalos pripažinimas trunka pakankamai ilgai. 

Kas moka ligos išmokas?
Jei įmonėje dirbate ne mažiau kaip 8 savaites ir per tas 8 savaites esate išdirbęs ne mažiau nei 74 valandas, tai už pirmas 30 ligos dienų išmokas turi mokėti darbdavys. Jeigu šios sąlygos nėra išpildomos, tada ligos išmokas moka komuna.

Kaip gauti ligos išmokas?
Tam, kad galėtumėte gauti ligos išmokas, Jūsų darbdavys turi elektroniniu būdu (nemrefusion) pateikti duomenis apie susirgimą. Jūs gausite el. laišką į E-boks. Per 8 dienas nuo laiško gavimo turite į jį atsakyti ir pristatyti jį komunai.

Savo profsąjungos skyriuje galite gauti pagalbą, pildant visus dokumentus, taip pat, gausite konsultaciją dėl Jūsų veiksmų susirgus.