OBS: Du er nu offline

Overskrift

Trompet Tekst

 Bagatelgrænse for udbetaling af feriepenge pr. 31. december 2023 

AUTOMATISK UDBETALING VED FERIEÅRETS UDLØB

Beløb på højst kr. 5.000
før skat og arbejdsmarkedsbidrag som vedrører ferie ud over fire uger
Hvis pengene står i virksomheden  Udbetales automatisk efter ferieafholdelsesperiodens udløb.
Arbejdsgiveren skal udbetale feriepenge op til bagatelgrænsen uanset om lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden har modtaget offentlige ydelser som f.eks. sygedagpenge 
Beløb på højst kr. 3.000
Efter skat og arbejdsmarkedsbidrag  
Hvis pengene står hos FerieKonto eller en feriekasse   Udbetales automatisk efter ferieafholdelsesperiodens udløb  

VED FRATRÆDEN 

Beløb på højst kr. 2.500
Efter skat og arbejdsmarkedsbidrag  
Hvis pengene står hos arbejdsgiveren  Udbetales af arbejdsgiveren direkte til medarbejderen ved fratræden 

UDBETALING AF IKKE HELE FERIEDAGE (Decimalferie)  

Beløb dækkende mindre end én feriedag   Udbetales efter lønmodtagerens anmodning
Anmoder lønmodtager ikke om udbetaling, skal decimalferien enten udbetales eller overføres efter aftale iht. ferielovens øvrige regler.
Efter ferieårets udløb.  
Efter ferieårets udløb. 
Adgangen til udbetaling af decimalferie ændrer IKKE på at en lønmodtager, der har været ansat hele ferieåret, optjener 25 feriedage, og at der for august ferieoptjening rundes op med 0,04 feriedage til 25 hele feriedage. (12 x 2,08 = 24,96 oprundes til 25 dage)