OBS: Du er nu offline

Igangsæt lokale aktiviteter


Næste trin er at få sat gang i en masse gode lokale aktiviteter

 

1.   Kick-off-arrangement

Som det første anbefaler vi, at der bliver lavet en form for ”kick-off” arrangement, som kan finde sted i forbindelse med et personalemøde eller som et særskilt arrangement. Formålet er, at få fortalt alle, hvad der skydes i gang og hvorfor. Uden løftede pegefingre. 

 

2.   LungefunktionsmålingerSom det andet anbefaler vi at komme i dialog med rygerne ved brug af lungefunktionsmålinger. Vi har erfaring med, at de er en god ”samtalestarter” i forhold til at motivere rygere til at påbegynde et rygestop. Men de er også med til at opfange tidlige stadier af lungesygdomme som f.eks. astma og kol, der bl.a. kan skyldes et arbejdsmiljø med støv, partikler og dampe. Det er derfor vigtigt, at lungefunktionsmålingerne er et tilbud til alle og ikke kun rygerne. Tag kontakt til kommunen eller organisationer som f.eks. Lungeforeningen og Kræftens bekæmpelse eller en privat virksomhed som f.eks. Falck Healthcare for at komme i gang med lungefunktionsmålinger.

 

3.   Lokale aktiviteter

    Vi anbefaler at få indarbejdet de lokale aktiviteter, så de fanger medarbejdernes interesse og skaber dialog.Et eksempel på det kan være at lave et såkaldt "pusterum".  

I Et Frisk Pust, var pusterummet er et åbent rådgivningstilbud til medarbejderne. Her kunne de medarbejdere der ryger få rådgivning og hjælp til rygestop – men også til en snak om kost, motion og sundhed og velvære generelt. Man behøver langt fra at være røgfri eller have taget den endelige beslutning om at stoppe, når man kigger forbi Pusterummet. Rådgiveren kan også tage en helt indledende snak med rygeren om fx at finde den rette motivation til at stoppe.

Eksempel på hvordan tilbud i Pusterummet kan se ud:
  • Tilbud om Lungefunktionsmålinger
  • Rådgivning om rygestop, mad og motion
  • Rådgivning om kommunens hjælp til rygestop
  • Rådgivning om Stoplinjen og deres tilbud
  • Rådgivning om nikotinerstatning og rygestopmedicin
  • Hjælp til at lave en god ordning med en rygestopmakker 

I Et Frisk Pust valgte vi at alliere os med en meget kompetent lungesygeplejerske fra Lungeforeningens lungekorps, som var til stede i pusterummene for at snakke om røg, nikotinerstatning Stoplinien tilbud samt de kommunale tilbud. Hvis I på din arbejdsplads er interesserede, så kontakt lungesygeplejersken eller lungeforeningen for at høre mere.

Vi anbefaler, at I på din arbejdsplads laver en aftale med Stoplinien om, at de kontakter interesserede medarbejdere for at starte et rygestopforløb. Det kan være en hjælp, hvis I indsamler telefonnumre på de medarbejdere, som gerne vil forsøge med et rygestop, og herefter kan I kontakte Stoplinien på tlf. 8031 3131 for at sætte en ordning op.

Du kan også orientere dig om, hvilke tilbud lige netop jeres kommune har ift. rygestoptilbud.