OBS: Du er nu offline

Hvordan kan man skabe sundhed på arbejdspladsen?

Folder: Små skridt til vægttab – der holder
Vejledning, gode råd og inspiration i, hvordan man kan gribe det an, hvis man ønsker at arbejde med vægttab.

Folder: 10 veje til vægttab.
Folderen indeholder, ud over råd og vejledning også små tests og skemaer, der kan bruges af dig eller din arbejdsplads, hvis I ønsker at gøre en fælles indsats for vægttab på arbejdspladsen.

Websted: Sammen om Mental Sundhed

Logo_sammen om mental sundhed_2400x1330

Partnerskabet Sammen om Mental Sundhed er et tværgående samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, arbejdsmarkeds parter, kommuner, regioner samt organisationer, institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med mental sundhed, afstigmatisering og inklusion på arbejdspladsen. Komiteen for Sundhedsoplysning har sekretariatsfunktionen i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og kommunikationsbureauet Operate.

Se inspirationsmateriale i dokumenter herunder og tjek hjemmesiden ud: mentalsundhed.dk.