OBS: Du er nu offline

Bevar motivationen

For at opnå et godt forløb ved vi, at det er vigtigt at evaluere, hvordan indsatsen og aktiviteterne forløber. Vi anbefaler, at I udarbejder en status efter de første 3-4 måneder. Dette kan eventuelt gøres i et samarbejde mellem samarbejdsudvalget, arbejdsmiljøudvalget og tovholderne. Her skal I se nærmere på, hvordan det går med de forskellige aktiviteter og indsatser. Er I langt fra at nå jeres målsætning? Og er der behov for justeringer?

Det er vigtigt at I har fokus på en løbende kommunikation om, hvordan indsatsen forløber på arbejdspladsen. På den måde kan medarbejdernes motivation fastholdes. Dette gælder både de rygere, som er i gang med et rygestop, rygere som overvejer et rygestop og ikke-rygeres støtte til de kollegaer, som er i gang med et rygestop eller overvejer et.

Bevar motivationen

BLIV VED! Måske er det ikke alle, der lykkes med deres rygestop i første omgang. Vi ved dog af erfaring, at størstedelen af de personer, der ryger, gerne vil stoppe. De skal bare finde frem til den metode, der virker for lige netop dem. Så vores budskab er: Hæng i – det er til gavn for både medarbejdere og arbejdsplads.