OBS: Du er nu offline

Hold medarbejderen informeret


Løbende information om arbejdspladsens lokale aktiviteter og resultater er alfa omega i forhold til at fastholde motivationen hos medarbejdere og ledelse.

Vi anbefaler, at tovholderne fortæller om kommende aktiviteter fx via mail, sms, intranet eller opslagstavler - hvornår afholdes aktiviteten, hvad er målet etc. 

Måske kan informationssedler på kantinebordene eller på arbejdspladsens opholdssteder også være gode redskaber til at sætte en snak i gang.