OBS: Du er nu offline

Rygepolitik

Rammesætningen for en rygepolitik på arbejdspladsen

Ifølge "Lov om røgfri miljøer" er der krav om, at alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal overholdes.

Rygepolitikken skal som minimum indeholde oplysning om:

  • Hvorvidt der må ryges på arbejdspladsen, og i givet fald, hvor det må foregå.
  • Konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik.

Politikken skal være i overensstemmelse med reglerne om, at der ikke må ryges indendørs på arbejdspladser, med mindre det foregår i:

  • Arbejdslokaler, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen.
  • Erhvervskøretøjer, der alene tjener som arbejdsplads for én person af gangen. Bemærk, at rygning i erhvervskøretøjer kun er tilladt, hvis arbejdsgiveren har givet lov. Det er ikke en ret for den ansatte at måtte ryge i bilen, i førerkabinen og i andre erhvervskøretøjer. 
  • Et rygerum, som er et særligt lokale med gode udluftnings- eller ventilationsmuligheder. Et rygerum må ikke være et gennemgangsrum, og det må ikke indeholde funktioner, som bruges af andre, som fx et kopirum.
  • En rygekabine, som er en fritstående enhed med et udluftnings- eller ventilationssystem.

Det er et krav, at der ved rygerummet og rygekabinen skal være et skilt, der advarer om, at det er sundhedsskadeligt at indånde tobaksforurenet luft. Sundhedsstyrelsens skilte, der har form af klistermærker, kan bestilles gratis på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.  

Rygepolitikken skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere, således at alle har lige muligheder for at overholde de regler, som er indbefattet i arbejdspladsens rygepolitik.

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan man kan udforme en rygepolitik. Du er mere end velkommen til at bruge den som inspiration.