OBS: Du er nu offline

Mulți nu primesc ceea ce li se cuvine

Munca prin vicariat și munca temporară determină secretarii de sindicat să avertizeze membrii să acorde o atenție deosebită respectării contractului colectiv

Învățarea limbii daneze în BJMF

MigrantCenter ajutor pentru muncitorii din Danemarca care nu vorbesc daneza

MigrantCenter Copenhaga oferă: Informații și consiliere gratuite, voluntari și personal independenți și integri, interpretare/ traducere în mai multe limbi, anonimat și confidențialitate si colaborări cu organizații puternice și serioase.