OBS: Du er nu offline

Kto jest kim

Poniżej znajduje się link do strony w języku duńskim, gdzie znajduje się lista pracowników związku, wraz z opisem ich funkcji.
https://www.3f.dk/bjmf/om-afdelingen/hvem-er-hvem

Poniżej publikujemy niezbędny słowniczek:
Formand - Przewodniczący/a
Opmåler- Pomaga wyliczać akord
Ungdomskonsulent - Konsultant/ka do spraw młodzieży
Faglig sekretær - Pracownik/czka społeczny/a
Receptionist - Recepcjonista/tka
Sagsbehandler A-kassen - Pracownik/czka d/s A-Kasse
A-kasse medarbejder - Asystent/ka d/s A-Kasse Assistant
Faglig medarbejder - Asystent/ka związku zawodowego
Bogholder - Księgowy/a
Socialrådgiver - Pracownik/czka socjalny/a
Sekretær - Sekretarz/rka
Servicemedarbejder - Asystent/ka obsługi
Gruppeformand - Przewodniczący/a grupy
Kasserer - Skarbnik/czka
Daglig ledelse - Zarząd
Byggegruppen - Grupa budowlana
Servicegruppen - Grupa obsługi
Journalist - Dziennikarz/rka
Kantine og rengøring - Obsługa stołówki i sprzątanie
Kommunikation og Daglig ledelse - Menadżer/ka d/s codziennych i komunikacji
Socialrådgivning, arbejdsskader og jura - Doradca d/s socjalnych, prawnych i wypadków w miejscu pracy
A-kasse leder - Menadżer d/s A-kasse