OBS: Du er nu offline

EOG (EEA) 4.1 – wniosek o wydanie dokumentu PD U1 – zaświadczenie o okresach zatrudnienia i ubezpieczenia

Formularz EOG 4.1 służy do składania wniosku o wydanie dokumentu PD U1. PD U1 może być wykorzystany do przeniesienia duńskich okresów zatrudnienia i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, jeśli chcesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w innym kraju EOG.

Jeśli w czasie pracy w Danii byłeś członkiem duńskiego funduszu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, prześlij formularz zgłoszeniowy do swojej kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia (A-kasse). Jeśli nie jesteś członkiem duńskiego funduszu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, wyślij formularz zgłoszeniowy do Duńskiej Agencji ds. Rynku Pracy i Rekrutacji (STAR).

Możesz poprosić swojego poprzedniego pracodawcę o przesłanie wymaganych informacji na virk.dk lub o wypełnienie formularza zgłoszeniowego EOG 7. Twój poprzedni pracodawca musi przekazać informacje do Twojej kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia lub Duńskiej Agencji ds. Rynku Pracy i Rekrutacji. Jeśli miałeś kilku pracodawców, każdy z nich będzie musiał podać informacje o Twoim poprzednim zatrudnieniu.

Jeśli Twój poprzedni pracodawca nie podał tych informacji, możesz wypełnić formularz EOG 4.1 i wysłać go do swojego funduszu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia lub Duńskiej Agencji ds. Rynku Pracy i Rekrutacji. Kasa Ubezpieczeń na Wypadek Bezrobocia lub Duńska Agencja ds. Rynku Pracy i Rekrutacji muszą następnie zebrać informacje od poprzedniego pracodawcy.

Ważne jest, aby podać adres, na który chcesz otrzymać dokument PD U1.

Jeśli posiadasz duński identyfikator MitID, skorzystaj z poniższego formularza. 
EOG 4: Wniosek o wydanie dokumentu PD1, który można wypełnić przy użyciu duńskiego identyfikatora MIT (nowe okno)

Jeśli nie masz duńskiego identyfikatora MitID, skorzystaj z poniższego formularza. 
EOG 4: Wniosek o wydanie dokumentu PD, który nie wymaga duńskiego identyfikatora MIT (nowe okno)