OBS: Du er nu offline

Czy wolno Ci strajkować?

Jednym z najsilniejszych narzędzi, jakie mają robotnicy, aby zapewnić godne wynagrodzenie i warunki pracy, jest zatrzymanie pracy w formie strajku. Ale kiedy możemy strajkować w Danii?

Gdy pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym, zawsze możesz strajkować w celu uzyskania lepszych warunków, a związki mają prawo do inicjowania strajków w celu podpisania układów zbiorowych.

Gdy pracodawca jest objęty układem zbiorowym, nie wolno strajkować, chyba że:

  1. Płace nie są wypłacane i wynika to zarówno z niezdolności lub zdolności pracodawcy do zapłaty.
  2. Twoje bezpieczeństwo i zdrowie są zagrożone z powodu pracy.
  3. Twoja nietykalność jest naruszana w pracy.
  4. Układ zbiorowy musi zostać odnowiony, a strony nie mogą uzgodnić treści nowej umowy.

Jeśli pracodawca jest objęty układem zbiorowym, a podstawa do strajku robotniczego nie jest spełniona w żadnym z wyżej wymienionych punktów, wówczas prawo pracy może nakładać grzywnę na strajkujących pracowników. Wysokość grzywny jest różna, ale niewykwalifikowani pracownicy są zwykle skazywani na 40 kr za osobę za godzinę strajku.

Zawsze skontaktuj się ze swoim związkiem, zanim zaczniesz strajkować.