OBS: Du er nu offline

Układy zbiorowe

  • 1 mb
  • pdf

  Uklad zbiorowy pracy 2020 w zakresie prac wykonywanych przez murarzy i pomocników murarskich

  Zawarty pomiędzy: dansk byggeri/zrzeszenie pracodawców sektora budowlanego/ a Fagligt Fælles Forbund /3F, zjednoczona federacja pracowników/  Pobieranie
  • 1 mb
  • pdf

  Układ zbiorowy pracy dla sektora budowlano - ontażowego 2020

  Zawarty pomiędzy: dansk byggeri/zrzeszenie pracodawców sektora budowlanego/ a Fagligt Fælles Forbund /3F, zjednoczona federacja pracowników/  Pobieranie
  • 2 mb
  • pdf

  Układ zbiorowy pracy 2020

  Zawarty pomiędzy: dansk byggeri/zrzeszenie pracodawców sektora budowlanego/ a Fagligt Fælles Forbund /3F, zjednoczona federacja pracowników/  Pobieranie